Закрити

Оголошення

про проведення аукціону на право оренди –  будівлі котельні № 2

загальною площею 723,4 кв.м,

 за адресою: м. Сміла, вул. Павлова, 46-б.

1. Інформація про орендодавця та балансоутримувача:

1.1. Інформація про Орендодавця (найменування, його місцезнаходження і контактні дані):

Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради, код ЄДРПОУ 38029906, м. Сміла, в. Незалежності, 37, тел. (04733) 24234, електронна адреса: sm.y-ekonomiki@ukr.net, sm.yekonom@gmail.com

1.2. Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані):

Комунальне підприємство «Смілакомунтеплоенерго»,

код ЄДРПОУ 33648312,

м. Сміла, вул. В’ячеслава Чорновола,72-а, тел. (04733) 2-40-77

електронна адреса: skte@ukr.net 

2. Інформація про об’єкт оренди:

2.1. Загальна інформація: будівля котельні № 2, загальною площею 723,4 кв.м, за адресою: м. Сміла, вул. Павлова, 46-б.

Об’єкт оренди знаходиться в арешті – Постанова ВП №62814379 про арешт майна боржника від 28.09.2020.

2.2. Вартісні показники об’єкта оренди станом на 30.06.2021:

первісна балансова вартість – 636676,62 грн.,

залишкова балансова вартість – 152716,92 грн.

2.3. Тип об’єкта: нерухоме майно.

2.4. Пропонований строк оренди – 5 років.

2.5.  Рішення про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації -  відсутні.

2.6. Фотографічне зображення об’єкта  - додається. План - схема - додається.

2.7. Місцезнаходження об’єкта – місто Сміла, вулиця  Павлова, 46-б.

2.8. Характеристика об’єкта оренди: будівля котельні № 2, загальною площею 723,4кв.м.

2.9. Технічний стан об’єкта: котельня знаходиться в аварійному стані: вікна та двері відсутні,внутрішні перегородки розібрані, плити перекриття, що розділяють будівлю на два поверхи відсутні, цегляна кладка частково зруйнована, фундамент зруйнований,вимощення частково зруйноване, дах частково зруйнований, підлога зруйнована повністю, димова труба котельні в аварійному стані. Відсутнє електропостачання, водопостачання та водовідведення.

2.10. Об’єкт оренди не є пам’яткою культурної спадщини.

2.11. Інформація про відшкодування витрат – орендар самостійно несе всі витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна.   

2.12. Умови оренди майна:

1) Стартова орендна плата для всіх видів аукціонів:

для першого аукціону  (згідно розрахунку додаток 1) – 1527,17грн. без ПДВ;

для аукціону із зниженням стартової ціни – 763,59 грн. без ПДВ;

для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 763,59 грн. без ПДВ.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється згідно з чинним законодавством та в повному обсязі спрямовується Орендарем на рахунок балансоутримувача.

Індексація орендної плати – розмір орендної плати за кожний наступний  місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

2) Строк оренди:   років.

3) Здійснення невід’ємних поліпшень можливо на підставі рішення Орендодавця за наявності письмової згоди балансоутримувача.

4) Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

2.13. Додаткові умови оренди: відсутні

2.14. Цільове призначення об’єкта оренди – майно може бути використане за будь яким цільовим призначенням.

2.15.  Суборенда майна: суборенда об’єкта  забороняється.

2.16. Контактні дані працівника балансоутримувача/орендодавця,  відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об’єктом оренди:

Від орендодавця: Чернявська Надія Василівна, тел. (04733) 2-42-34,

   Від балансоутримувача: Прусс Володимир Миколайович, тел.  (093) 5858244

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 13.00 за місцезнаходженням об’єкта: м. Сміла, вул. Павлова, 46-б.

 Заяви на огляд приймаються на електронну пошту: sm.y-ekonomiki@ukr.net,   skte@ukr.ne.

3. Інформація про аукціон.

3.1. Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон на право оренди, за результатами якого буде укладений договір оренди з переможцем аукціону.

3.2. Дата та час проведення першого аукціону:

аукціон в електронній формі буде проведено 12.08.2021, час визначається автоматично.

Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які визначені в оголошенні про проведення аукціону в електронній торговій системі.

3.3. Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні та електронному аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

4. Інформація про умови, на яких проводиться аукціон.

4.1. Розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону  становить - 1%.

для першого аукціону  – 15,27 грн. без ПДВ;

аукціону із зниженням стартової ціни – 7,64 грн. без ПДВ;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7,64 грн. без ПДВ.

4.2. Розмір гарантійного внеску: – 82105,90грн без ПДВ;

4.3. Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника.

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн.

4.4. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій – 3.

4.5. При оцінці наданих конкурсних пропозицій застосовуватиметься критерій – найвища цінова пропозиція за результатами електронного аукціону.

Після проведення аукціону орендодавцем буде здійснено кваліфікацію переможця, тобто перевірку наданих останнім документів, як вимагаються умовами даного оголошення. У випадку надання неповного пакету документів або ненадання документів, орендодавець має право дискваліфікувати такого учасника-переможця виключно у відповідності до умов Регламенту.  

5. Додаткова інформація

5.1. Найменування організатора аукціону – управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради, м. Сміла, вул. Незалежності, 37. Часи роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 13.00 до 14.00.

Телефон для довідок (04733) 2-42-34.

Адреса електронної пошти: sm.y-ekonomiki@ukr.net, skte@ ukr.net

ПІБ контактної особи: Чернявська Надія Василівна, тел. (04733) 2-42-34,

5.2. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:

Вебсайт сторінки адміністратора - https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

5.3. Реквізити казначейських рахунків для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику: в національній валюті:

Реєстраційний внесок:

Отримувач: ГУК у Черкаській обл../ тг м.Сміла/24060300/

код: 37930566

р/р UA 488999980314050544000023753

МФО 899998

банк: Казначейство України

Призначення платежу : реєстраційний внесок за об’єкт оренди (вул. Павлова, 46-б)

Сума авансового внеску __________  без ПДВ (становить дві місячні орендні плати за результатом  аукціону), яка сплачується у відсотковому відношенні:

1. Балансоутримувач - 100 відсотків

Реквізити балансоутримувача для сплати коштів/орендної плати за активи (майно):  Комунальне підприємство «Смілакомунтеплоенерго»

код: 33648312

р/р UA 103510050000026004063989301

в АТ «УкрСиббанк»

свідоцтво платника ПДВ №32256410, ІПН : 336483123042

6. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Період між аукціонами:

- аукціон – аукціон зі зниженням стартової ціни: 20-35 днів;

- аукціон із зниження стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20- 35 днів.

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).  Дата проведення аукціону 12.08.2021.

Єдине посилання на аукціон LLE001-UA-20210720-02275.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

7. Проект договору оренди (відповідно до затвердженого відповідною постановою Кабінету Міністрів Україні, який в розробці) додається. В проекті договору оренди в обов’язковому порядку передбачається авансовий внесок орендаря  та забезпечувальний депозит.

 

Начальник управління

економічного розвитку                                                              Сергій ЗАЙЦЕВ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ананко Сергій Васильович

Реєстрація на сайті

АНОНС ТИЖНЯ

29.03.2023 о 10.00 - чергова сесія

Муніципальний розвиток

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Міська«Гаряча лінія» з питань COVID-19: вакцинація під час пандемії

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 8:00 до 13:00 

субота-неділя 9:00 до 16.00

Телефон: +38 063 668 22 13 

Блок радіо тясмін

Слухати онлайн