Закрити

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Смілянської міської ради від 25 квітня 2019 № 97-27 /VII 

«Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна»

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення  Смілянської міської ради  25 квітня 2019 № 97-27 /VII  «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна»  - далі Рішення

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Управління економічного  розвитку  виконавчого комітету Смілянської міської ради

3. Цілі прийняття акта: Рішення  розроблено з метою реалізації Закону України «Про приватизацію та запровадження додаткового механізму ефективного використання комунального майна під час здійснення орендарем його невід’ємних поліпшень.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності З 25.04.2019 по 25.04.2022.

5. Тип відстеження  Повторне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності Збір статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом обробки інформації, наданої управлінням економічного розвитку стосовно кількості наданих згод на здійснення невід’ємних поліпшень та вартості здійснених орендарями невід’ємних поліпшень.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Даними, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, є статистичні показники за період з 25.05.2019 по 25.05.2022, а саме:

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта (запланована сума від приватизації поліпшеного комунального майна за відповідний період за раніше отриманим дозволом) – 0  тис.грн.

2) кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта -  0;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта  - дані відсутні;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта -100%. Рішення опубліковано в газеті «Сміла» та розміщено на сайті міської ради.

5) кількість суб’єктів господарювання, які отримали згоду на здійснення невід’ємних поліпшень за відповідний період - 1;

6) обсяг проведених поліпшень орендарями (дані за раніше отриманими дозволами) – дані відсутні в зв’язку з проведенням ідентифікації поліпшень та їх вартості;

7) кількість об’єктів комунальної власності, в яких проведені невід’ємні поліпшення - 1;

8) кількість об’єктів комунальної власності, що були приватизовані орендарями, які отримали право на викуп майна в зв’язку з проведеними поліпшеннями - 0.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі повторного відстеження результативності дії Рішення можна зробити висновок про те, що у результаті його прийняття визначено процедуру надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна. Вказана процедура аналогічна раніше прийнятому  порядку надання дозволів, за яким здійснювалися проведення невід’ємних поліпшень,  за виключенням норми, що передбачає  наявність відповідних експертиз кошторисної документації. Отже Рішенням запроваджено дієвий механізм, який унеможливлює невідповідність заявлених та фактично виконаних орендарем поліпшень, що в свою чергу привело нову процедуру у відповідність до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Так, дозволи, які були отримані орендарями за попередньою процедурою не передбачали наявність певних документів, але в той же час для приватизації шляхом викупу орендарями додатково були додані необхідні  документи згідно Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», які і передбачені  Рішенням.

 

Начальник  управління економічного розвитку                                                  Лариса МАТВЄЄНКО

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ананко Сергій Васильович

Реєстрація на сайті

АНОНС ТИЖНЯ

___.___.2023 о ___.___ - ______________

Муніципальний розвиток

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Міська«Гаряча лінія» з питань COVID-19: вакцинація під час пандемії

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 8:00 до 13:00 

субота-неділя 9:00 до 16.00

Телефон: +38 063 668 22 13 

Блок радіо тясмін

Слухати онлайн