Закрити

                                             ПЕРЕЛІК ЗАЯВ  ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ КАРТОК

 

з/п

Назва послуги

1

Видача довідки про склад сім’ї/Завантажити файл/

2

Видача довідки про реєстрацію місця проживання/Завантажити файл/

3

Видача довідки про місце реєстрації померлої особи/Завантажити файл/

4

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї/Завантажити файл/

5

Видача Погодження на встановлення режиму роботи обєктів торгівлі, рестораннного господарства та сфери послуг на території м.Сміла/Завантажити файл/

6

Видача рішення про тимчасове влаштування дитини(дітей) до державного закладу на повне державне утримання/Завантажити файл/

7

Видача витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування/Завантажити файл/

8

Видача висновку про можливість бути усиновлювачами/Завантажити файл/

9

Видача рішення про встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною/Завантажити файл/

10

Видача висновку про доцільність (недоцільність) усиновлення та відповідність його інтересам дитини/Завантажити файл/

11

Видача висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьків батьківських прав/Завантажити файл/

12

Видача рішення про доцільність (недоцільність) повернення дитини батькам, опікуну, піклувальнику/Завантажити файл/

13

Видача рішення про утворення прийомної сім’ї/Завантажити файл/

14

Видача рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу/Завантажити файл/

15

Видача дозволу на відрахування неповнолітньої дитини з навчального закладу/Завантажити файл/

16

Видача дозволу родичам, знайомим на перебування в їх сім’ях під час канікул, у святкові та вихідні дні вихованців інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування/Завантажити файл/

17

Видача  направлення до дитячої установи для знайомства та встановлення контакту з дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування/Завантажити файл/

18

Видача рішення щодо визначення місця проживання дитини/Завантажити файл/

19

Видача рішення про розв’язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини з урахуванням висновку служби у справах дітей/Завантажити файл/

20

Видача висновку про доцільність (недоцільність) скасування усиновлення та відповідність його інтересам дитини/Завантажити файл/

21

Видача рішення на встановлення опіки над нерухомим майном малолітньої чи неповнолітньої дитини/Завантажити файл/

22

Видача висновку про можливість передачі дитини матері, батькові, які повернулися з місць позбавлення волі/Завантажити файл/

23

Видача висновку про доцільність усиновлення  одним із подружжя дитини другого подружжя/Завантажити файл/

24

Видача рішення про надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності/Завантажити файл/

25

Видача рішення про надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я , якщо цього не зробили батьки дитини/Завантажити файл/

26

Видача довідки про продовження терміну дії висновку про можливість бути усиновлювачами/Завантажити файл/

27

Видача висновку про доцільність (недоцільність) скасування усиновлення та відповідність його інтересам дитини/Завантажити файл/

28

Видача висновку про доцільність (недоцільність) поновлення батьків у батьківських правах/Завантажити файл/

29

Видача дозволу на вчинення правочинів щодо майнових прав дитини (купівля, продаж, застава, дарування, обмін, поділ житлового будинку, квартири, видача письмових зобов’язань від імені дитини, перереєстрація автомобіля, продаж акцій, відмова від майнових прав тощо)/Завантажити файл/

30

Видача рішення щодо встановлення порядку зустрічей з дитиною того з батьків, хто проживає окремо від дитини/Завантажити файл/

31

Видача витягу з  обліково-статистичної картки дитини-сироти /Завантажити файл/

32

Дозвіл(санітарний паспорот) на на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин ​/Завантажити файл/

33 Дозвіл(санітарний паспорот) на на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин ​/Завантажити файл/

34

Дозвіл оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів  тваринного походження /Завантажити файл/

35

Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів. /Завантажити файл/

36

Видача погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу/Завантажити файл/

37

Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні/Завантажити файл/

38

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки/Завантажити файл/

39

ДЕКЛАРАЦІЯ про утворення відходів у 20__ році/Завантажити файл/

40

Видача примiрника рiшення мiської ради /Завантажити файл/

41

Надання будiвелного паспорта забудови земелноi дiлянки/Завантажити файл/

42

Надання дозволу на розмiщення зовнiшноi реклами/Завантажити файл/

42.1

Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами/Завантажити файл/

42.2 Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами/Завантажити файл/
42.3

Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами/Завантажити файл/

42.4 Внесення змін до дозволу на розміщення зовнішньої реклами/Завантажити файл/

43

Внесення змiн до договору оренди землі/Завантажити файл/

44

Надання_дозволу на розробку документацii iз землеустрою/Завантажити файл/

45

Надання мiстобудiвних умов та обмежень забудови земелноi дiлянки/Завантажити файл/

46

Надання паспорта привязки на розмiщення тимчасовоi_споруди/Завантажити файл/

47

Погодження документації із  землеустрою/Завантажити файл/

48

Надання рiшення про внесення змiн у рiшення мiскоi ради/Завантажити файл/

49

Надання рiшення про поновлення договору оренди землi/Завантажити файл/

50

Надання рiшення про припинення договору оренди землi/Завантажити файл/

51

Надання рiшення про передачу земелноi дiлянки/Завантажити файл/

52

Надання рiшення про затвердження документації із землеустрою  /Завантажити файл/;

53

Продаж земелноi дiлянки комуналноi власності/Завантажити файл/

54

Надання та змiна адресної нумерацii об'єктам нерухомостi/Завантажити файл/

55

Пiдготовка та укладення Договору про пайову участь  у розвитку iнфраструктури мiста Смiла/Завантажити файл/

56

Приватизацiя житла /Завантажити файл/

57

Бронювання житлових примiщень /Завантажити файл/

58

Видача дублiката свiдоцтва про право власностi /Завантажити файл/

59

Надання державного житла /Завантажити файл/

60

Видача довідки про перебування на квартоблiку /Завантажити файл/

61

Переоформлення особового рахунку /Завантажити файл/

62

Постановка на квартоблiк /Завантажити файл/

63

Взяття  на соцiальний квартирний облiк осiб, якi користуются правом на соцiалне житло /Завантажити файл/

64

Участь у приватизації держ. житла /Завантажити файл/

65

Виключення житла iз числа службового /Завантажити файл/

66

Надання житлу статусу службового /Завантажити файл/

67

Реєстрація місця проживання /Завантажити файл/

68

Зняття з реєстрації з місця проживання/Завантажити файл/

69

Надання дозволу на порушення об’єкта благоустрою /Завантажити файл/

70

Вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України /Завантажити файл/

71

Державна реeстрацiя створення юридичноi особи/Завантажити файл/

72

Державна реeстрацiя фiзичноi особи - пiдприeмця/Завантажити файл/

73

Запит про надання витягу з Eдиного державного реeстру юридичних осiб, фiзичних осiб  пiдприeмцiв та громадських формувань/Завантажити файл/

74

Державна реeстрацiя створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичноi особи /Завантажити файл/

75

Державна реeстрацiя припинення юридичноi особи шляхом ii лiквiдацii/Завантажити файл/

76

Державна реeстрацiю включення вiдомостей про юридичну особу/Завантажити файл/

77

Державна реeстрацiя змiн до вiдомостей про фiзичну особу пiдприeмця, якi мiстяться в Eдиному державному реeстрi юридичних осiб т фiзичних осiб пiдприeмцiв/Завантажити файл/

78

Державна реeстрацiя змiн до вiдомостей про фiзичну-особу пiдприeмця/Завантажити файл/

79

Державна реeстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстит ся в Eдиному державному реeстр, у тому числi змiн до установчих документiв юридичноi особи/Завантажити файл/

80

Державна реeстрацiя припинення пiдприeмницькоi дiяльностi фiзичною особою пiдприeмцем за ii рiшенням/Завантажити файл/

81

 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру /Завантажити файл/

82

 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку /Завантажити файл/

83

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу /Завантажити файл/

84

 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу /Завантажити файл/

85

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу /Завантажити файл/

86

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу /Завантажити файл/

87

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу /Завантажити файл/

88

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно – територіальних одиниць /Завантажити файл/

89

 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про  земельну ділянку /Завантажити файл/

90

 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель /Завантажити файл/

91

 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) /Завантажити файл/

92

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації /Завантажити файл/

93

 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл ії за власниками земель, землекористувачами, угіддями /Завантажити файл/

94

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки /Завантажити файл/

95

Видача дозволу на спеціальне водокористування /Завантажити файл/

96

Анулювання дозволу на спеціальне водокористування /Завантажити файл/

97 Зміна в адреси об’єкта нерухомого майна /Завантажити файл/
98 Присвоєння та зміна адреси об'єкта будівництва до набрання чинності постанови КМУ від 27.03.2019 № 367 /Завантажити файл/
99 Присвоєння та зміна адреси об'єкта будівництва /Завантажити файл/
100 ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ), ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОДЕРЖАННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У МЕЖАХ НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА ПЕВНИМ ВИДОМ ЇЇ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ВИКОРИСТАННЯ) /Завява 1/ /Завява 2/
101 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ /Завантажити файл/
102 Заява_ видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів /Завантажити файл/
103 Заява_анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів /Завантажити файл/
104 Заява_підтвердження законності вилучення водних біоресурсів /Завантажити файл/
105 ТС рішення про погодження місця розташування ТС /Завантажити файл/
106 Заява до послуг з відомчої реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування /Завантажити файл/
107 Заява до послуг з відомчої реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування /Завантажити файл/
108 Заява на видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підаищеної небезпеки /Завантажити файл/
109 Заява_про_участь у приватизації держ. житла /Завантажити файл/
Файл: 

Реєстрація на сайті

Анонс тижня

14 травня

VII відкритий міський інклюзивний турнір з настільного тенісу, присвячений пам`яті Героя України В`ячеслава Чорновола, Спортивний зал Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 

 

Про електронні петиції

Шановні користувачі сайту, якщо Ви бажаєте створити нову петицію, або проголосувати за  вже створену, то дотримуйтесь вимог " СТАТУТУ територіальної громади міста Сміли ".

Ознайомитися з статутом територіальної громади міста Сміли

можна в розділі "Нормативні документи / СТАТУТ МІСТА /Стаття  16. Звернення і петиції, місцеві ініціативи смілян"

В разі порушення вимог цього СТАТУТУ , Ваш голос не буде врахований.

Профіль у соціальній мережі

Державні інформаційні ресурси

 

Надання житлових субсидій

КЕС

 

ОБЮ

 

NSZU

 

covid-19

 

 

 

 

FM-РАДІО «ТЯСМИН» 106.4