Закрити

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГИ У БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОРМІ /Завантажити файл/

ДЕКЛАРАЦІЯ про доходи сім’ї пільговика і/Завантажити файл/

ЗАЯВА про виплату пільг у грошовій готівковій формі/Завантажити файл/

Пільги 2019 року /Завантажити файл/

Роз’яснення щодо застосування соціальних стандартів при обрахування пільг на житлово-комунальні послуги. /Завантажити файл/

 

        КОМПЕНСАЦІЇ  НЕПРАЦЮЮЧИМ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

 

       Статтею 7 Закону України “Про соціальні послуги” фізичним особам, які надають соціальні послуги, передбачені компенсаційні виплати.  

       Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558 затверджено Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги ( далі Порядок).

        Порядком визначено, що непрацюючим   фізичним   особам,   які   постійно  надають соціальні   послуги   громадянам   похилого    віку,  особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  хворим,  які  не здатні до самообслуговування і потребують  постійної   сторонньої   допомоги   (крім   осіб,   що обслуговуються  соціальними   службами),  призначається  щомісячна компенсаційна виплата (далі - компенсація). 

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму у таких розмірах: 

     15 % - фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи;  

     10 % - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам      похилого  віку, які за  висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують    постійного стороннього  догляду  і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю ІІ групи та  дітям з інвалідністю;
     7  % - фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю    III    
групи та хворим, які   за   висновком лікарсько-консультаційної  комісії   потребують    постійного стороннього  догляду  і  не  здатні до самообслуговування.
        Особа,  яка надає  соціальні  послуги,  має  право одержувати   тільки   одну  компенсацію  незалежно  від  кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг. 

       Компенсація  призначається  і  виплачується за  місцем  проживання,  перебування  особи,  якій надаються  соціальні  послуги,     з дня    подання до управління праці та соціального захисту населення необхідного пакету документів.    Фізичною  особою,  яка  надає  соціальні послуги, надаються: 
-      заява про згоду надавати соціальні послуги; 

-      паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 

-      висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє   постійно надавати соціальні послуги; 

-      копія    трудової книжки,   а   у разі   відсутності    трудової     книжки - письмове   повідомлення   особи   із  зазначенням  інформації  про відсутність  трудової  книжки  та  про  останнє  місце  роботи  чи отримання  доходів;   
-     заява  про  надання  згоди  на проведення перевірки даних про доходи   особи   з  використанням    відомостей     Державного    реєстру    фізичних  осіб  -  платників  податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних"). 
    Особою,     яка     потребує    надання    соціальних     послуг,    або    її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною), надаються:
-  заява про необхідність надання соціальних послуг; 

-    паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 

-    копія  довідки  до  акта  огляду медико-соціальною експертною комісією;  

 -    висновок  лікарсько-консультаційної  комісії про необхідність постійного   стороннього   догляду   та   нездатність   особи   до самообслуговування  (за  винятком  інвалідів I групи, інвалідність яких  встановлена  безстроково  та  які  згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). 
Компенсація не призначається: 
 
     1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено: 

     державну  соціальну  допомогу  на догляд відповідно до Закону України  "Про  державну  соціальну  допомогу  особам, які не мають права  на пенсію, та інвалідам" або надбавку на догляд до  державної  соціальної  допомоги згідно із Законом України "Про державну    соціальну    допомогу   інвалідам   з   дитинства   та 

дітям-інвалідам"; 

     надбавку  на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно   до   Законів   України  "Про  пенсійне  забезпечення" і  "Про  пенсійне  забезпечення  осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"; 

   відшкодування  витрат на надання послуг по догляду відповідно до  Закону  України  "Про  загальнообов’язкове  державне соціальне страхування  від  нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"; 

     2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу  на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу"; 

     3)  фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі; 

     4)       само зайнятим   особам; 

     5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу; 

     6)  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого    віку,    інвалідам,    хворим,    які   за   висновком лікарсько-консультаційної     комісії     потребують    постійного стороннього   догляду   і   не  здатні  до  самообслуговування  та перебувають   у  трудових  відносинах,  у  тому  числі  на  умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).
Виплата компенсації проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету. 
       За додатковими консультаціями  рекомендуємо звертатися до прийомної громадян управління праці та соціального захисту населення  за адресою: м. Сміла, вул. М. Дорошенка, 4, або за телефоном – 4 23 34. 
УК

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

вул.М.Дорошенка, 4,  м. Сміла, 20700, тел./факс : (04733) 4-23-87

E-mail: 03195791@mail.gov.ua     Код ЄДРПОУ 03195791

 

                       №

 

На № ____________ від ____________

 

 

 

Сектор інформаційно-аналітичної

політики виконавчого комітету

Смілянської міської ради

 

            Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради просить розмістити на сайті наступну інформацію:

 

У 2019 році відповідно до рішення  Смілянської міської ради № 90-6/VII від 31.01.2019 надано можливість за рахунок місцевого бюджету надання знижки на абонентну плату за користування телефоном деяким категоріям населення, які маю право на пільги згідно діючого законодавства.

Право на пільги мають громадяни, які користуються телефонним зв’язком відповідно до Законів України:

- „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”;

- „Про охорону дитинства”;

- „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”;

 - „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;

- „Про жертви нацистських переслідувань”

 

Нижче подаємо перелік пільгових категорій громадян, які мають право на знижку при оплаті за користування квартирним телефоном.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України

 

Пільгова категорія

 

Відсоток знижки
 

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх  соціального захисту»

Учасник бойових дій

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Учасники бойових дій у період Другої  світової війни, яким виповнилося 85 років

100%

Без врахування доходів пільговика

 

Учасник війни

50%

З врахуванням доходів пільговика, але не більше ніж 2690 грн. - розмір соціальної пільги з 2019 року

 

Особа з інвалідністю війни 1 групи


Особа з інвалідністю війни 1 групи з числа учасників бойових дій у період Другої  світової війни

50%

 

 

100%

Без врахування доходів пільговика

 

Особа з інвалідністю війни 2 групи


Особа з інвалідністю війни 2 групи з числа учасників бойових дій

у період Другої  світової війни, яким виповнилося 85 років

50%

 

 

100%

Без врахування доходів пільговика

 

Особа з інвалідністю війни 3 групи


Особа з інвалідністю війни 3 групи з числа учасників бойових дій

у період Другої  світової війни, яким виповнилося 85 років

50%

 

 

100%

Без врахування доходів пільговика

 

Член сім'ї загиблого
(померлого) ветерана війни

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Член сім'ї загиблого(померлого)
ветерана війни з числа учасників
антитерористичної операції та
Революція Гідності (набрання
чинності 24.02.2016)

 

50%

 

Без врахування доходів пільговика

 

Особа з особливими
заслугами перед Батьківщиною

100%

З врахуванням доходів пільговика, але не більше ніж 2690 грн. - розмір соціальної пільги з 2019 року

 

Батьки померлої особи з
особливими заслугами

100%

З врахуванням доходів пільговика, але не більше ніж 2690 грн. - розмір соціальної пільги з 2019 року

 

Вдова (вдівець) особи з
особливими заслугами

100%

З врахуванням доходів пільговика, але не більше ніж 2690 грн. - розмір соціальної пільги з 2019 року

 

 

«Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та ін. громадян 
похилого віку в Україні»

Особа з особливими 
трудовими заслугами

100%

З врахуванням доходів пільговика, але не більше ніж 2690 грн. - розмір соціальної пільги з 2019 року

 

Батьки померлої особи з
особливими трудовими заслугами

100%

З врахуванням доходів пільговика, але не більше ніж 2690 грн. - розмір соціальної пільги з 2019 року

 

Вдова (вдівець) особи з особливими 
трудовими заслугами

100%

З врахуванням доходів пільговика, але не більше ніж 2690 грн. - розмір соціальної пільги з 2019 року

 

 

 

 

 

 

«Про жертви нацистських переслідувань»

 

 

 

 

Жертви нацистських
переслідувань, ст. 6 (1)

75%

Без врахування доходів пільговика

 

Жертви нацистських
переслідувань, ст. 6 (2) – особа з інвалідністю 1 гр.

100%

Без врахування доходів пільговика

 

Жертви нацистських
переслідувань, ст. 6 (2) - особа з інвалідністю 2 гр.

100%

Без врахування доходів пільговика

 

Жертви нацистських
переслідувань, ст. 6 (2) – особа з інвалідністю 3 гр.

100%

Без врахування доходів пільговика

 

Жертви нацистських
переслідувань, ст. 6 (3)

50%

З врахуванням доходів пільговика, але не більше ніж 2690 грн. - розмір соціальної пільги з 2019 року

 

Жертви нацистських
переслідувань, ст. 6 (4)

50%

З врахуванням доходів пільговика, але не більше ніж 2690 грн. - розмір соціальної пільги з 2019 року

 

 

 

«Про охорону дитинства»

Багатодітна сім’я

50%

З врахуванням доходів пільговика, але не більше ніж 2690 грн. з розрахунку на одну особу - розмір соціальної пільги з 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

«Про статус та соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок ЧАЕС»


  
  

 

 

Особа ЧАЕС – 1 категорія

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Особа ЧАЕС – 2 категорія – ліквідатор 

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Особа ЧАЕС – 2 категорія – потерпілий 

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого 
громадянина (1 категорія)

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого 
громадянина (2 категорія)

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Дитина (ЧАЕС) з інвалідністю

 

50%

Без врахування доходів пільговика

 

 

«Про статус ветеранів військової служби, 
ветеранів органів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ і 
деяких інших осіб та їх соціальний захист»


 

 

Ветеран військової служби

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Вдова (вдівець) ветерана військової служби

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Ветеран органів внутрішніх справ

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Вдова (вдівець) ветерана органів внутрішніх справ

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Ветеран державної пожежної охорони

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Вдова (вдівець) ветерана державної пожежної охорони

 

 

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Ветеран Національної поліції

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Ветеран податкової міліції

50%

Без врахування доходів пільговика

 

 

Ветеран Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Ветеран служби цивільного захисту

50%

Без врахування доходів пільговика

 

Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України

50%

Без врахування доходів пільговика

 

 

«Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей»

Особа з інвалідністю військової служби 

50%

Без врахування доходів пільговика

 

 

 

 

 

Начальник управління                                                                  М.О.Прокоф’єв

 

 

Чумак 4 04 14

 

 

 

 

 

 

s_zaxist: 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ананко Сергій Васильович

Реєстрація на сайті

АНОНС ТИЖНЯ

12.04.2024 о 8.30 - чергове засідання виконавчого комітету 

Муніципальний розвиток

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Міська«Гаряча лінія» з питань COVID-19: вакцинація під час пандемії

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 8:00 до 13:00 

субота-неділя 9:00 до 16.00

Телефон: +38 063 668 22 13 

Блок радіо тясмін

Слухати онлайн

ПЛАТФОРМА ВЕТЕРАНА ЧЕРКАСЬКИЙ ВИМІР

Безплатна правнича допомога