Закрити
20.06.2017 | 14:37

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від _25.02.2021_№_68_

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

ЗМІСТ

1. Загальні положення.

2. Склад та порядок утворення виконавчого комітету.

3.  Планування роботи виконавчого комітету.

4. Визначення повноважень керівництва виконавчого комітету, начальників структурних підрозділів та інших працівників виконавчого комітету.

5. Засідання виконавчого комітету.

5.1.Підготовка матеріалів.

5.2. Скликання.

5.3. Кворум.

5.4. Учасники засідання.

5.5. Порядок денний.

5.6. Головування на засіданнях.

         5.7. Доповідачі та обговорення питань.

5.8. Прийняття рішень.

5.9. Протокол засідання.

5.10. Порядок та строки доведення рішень до виконавців.

5.11. Розпорядження міського голови.

6. Проведення нарад (заходів) структурними підрозділами виконавчого комітету.

6.1. Організація проведення наради (заходу).

6.2. Підготовка порядку денного та матеріалів нарад (заходів).

6.3. Реєстрація учасників наради (заходу).

6.4. Протоколювання наради та поширення матеріалів.

7. Організація і проведення урочистих подій, відзначення професійних та загальноміських свят.

7.1. Організація заходів.

          7.2. Порядок використання залів засідань.

7.3. Господарське та технічне забезпечення приміщень.

8. Організація взаємодії з органами державної влади, обласною державною адміністрацією, органами самоорганізації населення.

        8.1. Забезпечення взаємодії.

        8.2. Внесення звернень.

9. Висвітлення діяльності виконавчого комітету

 

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Виконавчий комітет Смілянської міської ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом Смілянської міської ради, який утворюється нею на строк її повноважень.

Виконавчий комітет є юридичною особою, має гербову печатку та фірмовий бланк.

 Виконавчий комітет Смілянської міської ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

1.2. Регламент роботи виконавчого комітету (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативно-правових актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

 

2. Склад та порядок утворення виконавчого комітету

2.1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Смілянською міською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується Смілянською міською радою за пропозицією міського голови.

2.2. Виконавчий комітет утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету та інших осіб відповідно до ст. 51 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

3. Планування роботи виконавчого комітету

3.1. Відділ організаційної роботи виконавчого комітету міської ради розробляє перспективні плани роботи, виходячи із Законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, з потреб та інтересів територіальної громади міста.

3.2. Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради за місяць до закінчення поточного року подають у відділ організаційної роботи свої пропозиції щодо планування роботи виконавчого комітету на наступний рік за погодженням з заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету  згідно з розподілом функціональних повноважень. На основі пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету складається проект перспективного плану роботи виконавчого комітету на наступний рік і виноситься на розгляд виконавчого комітету в останньому місяці поточного року.

3.3. На основі затвердженого виконавчим комітетом перспективного плану роботи відділом організаційної роботи розробляються поквартальні плани роботи. Структурні підрозділи виконавчого комітету, при необхідності, не пізніше як за місяць до закінчення поточного кварталу, вносять додатково пропозиції до квартального плану роботи.

3.3.1.  Поквартальними Планами роботи передбачаються:

 - засідання виконавчого комітету міської ради;

 - навчання, семінари, наради;

 - засідання консультативно-дорадчих, допоміжних органів виконавчого комітету;

 - розгляд загальних питань;

 - заходи з нагоди відзначення державних, міських,  пам’ятних і професійних свят, урочистих подій (далі заходи).

3.3.2. У поквартальному плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, основні питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, відповідальний за підготовку питання, термін подачі матеріалів та доповідачі.

3.4. Контроль  за  виконанням  плану  роботи  виконавчого комітету
здійснюється заступниками міського голови та керуючим справами.
При затвердженні плану роботи на черговий квартал керуючий справами виконавчого комітету звітує про виконання плану за минулий період у формі інформації.

3.5. Зміни і доповнення до квартального плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

3.6. Відділ організаційної роботи на основі затвердженого квартального плану складає щомісячний план-календар основних заходів, які планує міська рада, міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету. Затверджує щомісячний план-календар основних заходів міський голова.

3.7. План-календар основних заходів на відповідний місяць, які  проводяться  міською  радою та виконавчим комітетом містить: дату, місце, час, П.І.Б. відповідальних осіб за проведення та примітки.

 

4. Визначення повноважень керівництва виконавчого комітету, начальників структурних підрозділів та інших працівників

виконавчого комітету

4.1.Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста та окремим суб’єктом в системі місцевого самоврядування. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях. Повноваження міського голови визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.2. Повноваження секретаря міської ради визначаються статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.3 Перший заступник міського голови, заступники міського голови, керуючий справами виконкому здійснюють свої повноваження відповідно до розпорядження міського голови про затвердження розподілу функціональних повноважень, у якому визначаються:

4.3.1. Перелік закріплених за відповідним заступником обов’язків;

4.3.2. Перелік структурних підрозділів міської ради, комісій, рад, утворених виконавчим комітетом, установ та організацій, діяльність яких спрямовується та координується відповідним заступником.

4.4. Обов’язки структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради визначаються відповідним положенням. Обов’язки працівників структурних підрозділів виконавчого комітету визначаються посадовими інструкціями.

Посадові інструкції працівників структурних підрозділів розробляються начальниками структурних підрозділів та затверджуються заступниками міського голови, керуючим справами відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Посадові інструкції начальників структурних підрозділів розробляються заступниками міського голови, керуючим справами відповідно до розподілу функціональних повноважень та затверджуються міським головою.

 

5. Засідання виконавчого комітету

5.1.Підготовка матеріалів

5.1.1. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету  є рішення.

5.1.2. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання Конституції України, Законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень міської, районної та обласної рад, розпоряджень голови Черкаської обласної державної адміністрації, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів міської ради,  підприємств, установ, організацій та громадян.

5.1.3. Проекти рішень розробляються структурними підрозділами в порядку надання адміністративних послуг за розглядом звернень зацікавлених осіб, а також за вказівками (дорученнями) міського голови, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету в межах своєї компетенції та з інших підстав передбачених нормативно-правовими актами.

5.1.4. До проекту рішення обов’язково додаються такі документи:

а) Протокол підготовки проекту рішення виконавчого комітету (додаток 1 до Регламенту);

б) Покажчик розсилки (додаток 2 до Регламенту);

в) Пояснювальна записка (додаток 3 до Регламенту).

5.1.5. Проекти рішень виконавчого комітету повинні бути чіткими за змістом, з конкретними дорученнями, термінами виконання (за необхідності), зазначенням відповідальних осіб.

5.1.6. Проекти рішень виконавчого комітету друкуються на номерних бланках єдиної форми  та візуються у такому порядку:

- керівником структурного підрозділу, яким підготовлено проект рішння;

- юридичним відділом;

- проекти рішень, у яких є фінансова сторона візуються начальником міського фінансового управління;

- керуючим справами виконавчого комітету;

- заступниками міського голови;

- першим заступником міського голови;

- секретарем міської ради.

  За відсутності візуючої особи (з будь-яких причин), проект рішення візує та особа, на яку покладено відповідні обов’язки.

  Термін перебування проекту рішення на візуванні у кожної посадової особи не повинен перевищувати одного робочого дня, у юридичному відділі до трьох робочих днів. Відмітка про візування проекту рішення вноситься до протоколу підготовки проекту рішення  з подальшою реєстрацією у відповідному журналі, що ведеться юридичним відділом.

  Завізовані проекти рішень з чотирма примірниками копій подаються до відділу організаційної роботи.

5.1.7. У разі внесення змін, зауважень чи пропозицій під час розгляду та прийняття рішення на засіданні виконавчого комітету, остаточна узгоджена редакція рішення з урахуванням внесених змін, зауважень чи пропозицій роздруковується розробником проекту рішення на новому номерному бланку з необхідною кількістю копій, візується у тому ж порядку, що і проект рішення та не пізніше, ніж за два робочих дні, подається відділу організаційної роботи для подання на підпис міському голові або особі, яка головувала на засіданні виконавчого комітету.

  5.1.8. Структурні підрозділи подають до відділу організаційної роботи оформлені матеріали (проекти рішень, довідки, додатки до рішень, пояснювальні записки, протоколи підготовки, покажчики розсилки, списки запрошених на засідання з питань, що обговорюватимуться) за 3 робочі дні до засідання. Після чого проект рішення надсилається до відділу організаційної роботи електронною поштою. Пізніше цього строку матеріали можуть прийматись тільки з дозволу першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, які додатково візують проект рішення у другому пункті протоколу підготовки після слова «терміново». Такі проекти рішень включаються у додатковий перелік проектів рішень виконавчого комітету.

  5.1.9. До проектів рішень, якими утворюється комісія та затверджується її склад, у п. 7 «протоколу підготовки проекту рішення», має бути погодження осіб, які включаються до складу комісії.

  5.1.10. Відділ організаційної роботи надсилає для ознайомлення електронні копії проектів рішень членам виконавчого комітету не пізніше, ніж за 2 дні до чергового засідання виконавчого комітету.

  5.1.11. Електронні копії проектів рішень оприлюднюються розробником через офіційний сайт Смілянської міської ради (https://smila-rada.gov.ua) не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Дата оприлюднення проекту рішення обов’язково вказується у покажчику розсилки у графі «розміщено на веб-сайті» та підтверджується роздрукованим скріншотом з офіційного веб-сайту міської ради.

  5.1.12. Проект рішення, що зачіпає інтереси населення, має важливе соціально-економічне значення для розвитку міста, може бути внесений на публічне обговорення на будь-якому етапі його підготовки шляхом опублікування проекту у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення іншими засобами.

  Проекти рішень щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, персональні дані про дітей, відповідно до нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та персональних даних належить до конфіденційної інформації, що потребує захисту. Доступ до цієї інформації не є публічним, не оприлюднюється, не передається за допомогою засобів будь-якого зв’язку (паперового, електронного, телефонного, усних повідомлень та ін.) За розголошення інформації з обмеженим доступом особи несуть персональну відповідальність відповідно до чинного законодавства. Розгляд питань органу опіки та піклування, пов’язаних з прийняттям рішень стосовно дітей, проводиться в закритому режимі без присутності засобів масової інформації та громадськості.

5.1.13. У разі проведення закритого засідання виконавчого комітету (закритого обговорення окремих питань) підготовка документів здійснюється з дотриманням порядку роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом.

5.2. Скликання

5.2.1. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою відповідно до квартального плану роботи виконавчого комітету, два рази на місяць (перший і третій четвер), а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – посадовою особою, на яку покладено обов’язки міського голови.

5.2.2. У разі необхідності міський голова своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконавчого комітету.

Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може здійснюватися в день проведення засідання. До проекту рішення на позачергове засідання додається пояснювальна записка з обґрунтуванням терміновості розгляду

 5.2.3. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності особа, яка виконує його повноваження.

5.3. Кворум

5.3.1. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

5.3.2. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, про це він повідомляє міського голову або керуючого справами виконавчого комітету не пізніше, ніж за два робочих дні.

5.3.3. У разі відсутності члена виконавчого комітету без поважних причин більш ніж два засідання виконавчого комітету підряд, міський голова може внести пропозиції на розгляд міської ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

5.4. Учасники засідання

5.4.1. У засіданні виконавчого комітету мають право брати участь депутати міської та інших рад, народні депутати України, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету.

5.4.2. На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні представники засобів масової інформації, акредитовані у встановленому порядку.

5.4.3. На засідання виконавчого комітету міської ради запрошуються, у разі необхідності, керівники та фахівці установ, організацій та підприємств, яких стосується питання, що обговорюється. Список таких осіб складає посадова особа, відповідальна за підготовку питання та подає його до відділу організаційної роботи разом з проектом рішення.

5.4.4. Особи, присутні на засіданні виконавчого комітету зобов’язані дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. Особам, присутнім на засіданні виконавчого комітету міської ради, забороняється вносити та використовувати під час його проведення плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети. 

За пропозицією головуючого на засіданні виконавчого комітету підтриманою більшістю членів виконавчого комітету особи, які порушили вимоги частини першої цього пункту, зобов'язані покинути засідання.

5.4.5. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету здійснює відділ організаційної роботи не пізніше, ніж за два робочі дні, а у разі надзвичайних ситуацій чи необхідності термінового проведення засідання – за узгодженням з членами виконавчого комітету.

5.4.6. Відділ організаційної роботи проводить реєстрацію запрошених учасників засідання з подальшою передачею списку запрошених міському голові до початку засідання.

5.5. Порядок денний

5.5.1. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується відділом організаційної роботи на підставі наданих матеріалів за 2 дні до засідання та погоджується з міським головою. До порядку денного чергового засідання виконавчого комітету вносяться лише ті питання, матеріали яких надійшли у встановлені строки або з дозволу першого заступника, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету поза межами вказаних строків.

5.5.2. Відділ організаційної роботи не пізніше, ніж за два дні до засідання виконавчого комітету, оприлюднює порядок денний на офіційному веб-сайті Смілянської міської ради, крім випадків позачергових засідань виконавчого комітету.

5.5.3. У разі необхідності оперативного вирішення питань, віднесених до компетенції виконавчого комітету, проекти таких рішень можуть включатись до порядку денного на початку засідання виконавчого комітету за пропозицією начальника структурного підрозділу або заступника міського голови, який координує роботу цього підрозділу та за згодою головуючого та членів виконавчого комітету. Проекти таких рішень в обов’язковому порядку надаються членам виконавчого комітету до початку засідання. Під час розгляду питань зазначених в даному пункті  присутність начальника юридичного відділу (або посадової особи, яка виконує його обов’язки) обов’язкова.

5.5.4. Після розгляду основних питань порядку денного членам виконавчого комітету надається право виступити у розділі «Різне», яке полягає у висловленні ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв щодо роботи виконавчого комітету.

Рішення з питань, які обговорювались у розділі «Різне», не приймаються, голосування не проводиться.

5.6. Головування на засіданнях

5.6.1. На засіданнях виконавчого комітету міської ради головує міський голова, а за його відсутності – особа, яка виконує його обов’язки (далі - головуючий).

5.6.2. На початку засідання за пропозицією головуючого виконавчий комітет міської ради затверджує порядок денний.

5.7. Доповідачі та обговорення питань

5.7.1. Із питань, передбачених порядком денним на засіданні виконавчого комітету, доповідають начальники структурних підрозділів – розробники проектів рішень.

5.7.2. Особи, запрошені на засідання, з дозволу головуючого, можуть вносити пропозиції з питань які обговорюються, давати пояснення. Обговорення питань припиняється за рішенням головуючого.

5.7.3. За пропозицією головуючого проекти рішень можуть бути прийняті без обговорення, якщо у членів виконавчого комітету немає зауважень до них.

5.7.4. Проекти рішень, до яких були внесені зауваження або поправки, розглядаються на засіданні виконавчого комітету, обов’язково обговорюються, після чого визначається остаточна редакція документа.

5.7.5. У ході обговорення питань порядку денного членами виконавчого комітету за погодженням з головуючим можуть бути озвучені пропозиції щодо надання окремих доручень з питань порядку денного.

Доручення реєструє, направляє виконавцям та контролює терміни виконання відділ організаційної роботи.

5.8. Прийняття рішень

5.8.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю від загального складу членів виконавчого комітету та підписуються міським головою або особою, яка головує на засіданні виконавчого комітету.

За пропозицією головуючого або членів виконавчого комітету підтриманою більшістю голосів від кількісного складу виконавчого комітету, голосування може бути проведено відкрито поіменно (додаток 4 до Регламенту). Результати поіменного голосування додаються до протоколу засідання виконавчого комітету.

5.8.2. Проекти рішень, щодо яких відсутні зауваження або пропозиції на момент їх розгляду, та які ніяк не коментуються членами виконавчого комітету, приймаються без обговорення.

5.8.3. Проекти рішень, що не набрали більшості голосів членів виконавчого комітету або знімаються з розгляду, повертаються виконавцям на доопрацювання.

Головуючий на засіданні виконавчого комітету може своїм рішенням зняти на доопрацювання будь-який проект рішення порядку денного.

5.8.4. Рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті з зауваженнями, доповненнями, пропозиціями, протягом двох робочих днів, якщо членами виконкому не був встановлений інший термін, доопрацьовуються виконавцями, проходять повторну юридичну експертизу та  передаються до відділу організаційної роботи, після чого подаються на підпис міському голові, а в разі його відсутності – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

У разі невиконання цієї норми рішення призупиняється розпорядженням міського голови та виноситься на повторний розгляд на наступне засідання виконавчого комітету.

5.8.5. Виконавчий комітет міської ради, у разі необхідності, вносить зміни, визнає такими, що втратили чинність щодо рішень прийнятих ним раніше. Необхідність внесення змін обов’язково обґрунтовується пояснювальною запискою.

5.8.6. При внесенні змін, доповнень до раніше прийнятого виконавчим комітетом рішення, готується окреме рішення, яке приймається виконавчим комітетом.

5.8.7.Оригінали рішень виконавчого комітету підписує міський голова, а у разі його відсутності особа, що виконує його обов’язки та головувала на засіданні виконавчого комітету, на якому було прийняте відповідне рішення. Додатки до рішень виконавчого комітету підписуються до засідання виконавчого комітету у встановлений строк керуючим справами виконавчого комітету за наявності на додатку візи розробника та, за потребою, візи начальника фінансового управління.

5.8.8. Підписані рішення виконавчого комітету реєструються у відділі організаційної роботи та надаються належним чином завірені копії рішень (далі копії рішення) розробникам. Відділ організаційної роботи зобов’язаний оприлюднити прийняті рішення через офіційний сайт Смілянської міської ради не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття.

5.8.10. Рішення виконавчого комітету набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо виконавчим комітетом не встановлено інший строк уведення його у дію.

5.9. Протокол засідання виконавчого комітету

5.9.1. Засідання виконавчого комітету протоколюється відповідно до порядку денного.

5.9.2. Протокол засідання виконавчого комітету повинен містити:

     а) порядковий номер засідання виконавчого комітету, дату проведення;

     б) загальне число членів виконавчого комітету, список відсутніх і запрошених;

     в) порядок денний;

     г) прізвища, посади доповідачів і виступаючих;

     д) результати голосування і прийняті рішення.

         5.9.3. До протоколу засідання виконавчого комітету додаються:

              а) доповіді з основних питань;

      б) інформація до відома;

              в) поправки і доповнення до проектів рішень;

              г) протокольні доручення.

5.9.4. Протокол засідання виконавчого комітету оформлюється та оприлюднюється на офіційному сайті Смілянської міської ради не пізніше п’яти робочих днів з дати проведення засідання.

5.9.5. Протоколи засідання виконавчого комітету підписуються міським головою та керуючим справами виконавчого комітету.

5.9.6. Протоколи засідань виконавчого комітету з оригіналами рішень зберігаються у відділі організаційної роботи до передачі їх на постійне зберігання в архівний відділ.

5.10. Порядок та строки доведення рішень до розробників

5.10.1. Копії рішень виконавчого комітету не пізніше 3-х робочих днів з дати проведення засідання виконавчого комітету, а при невідкладних випадках – в той же день, відділом організаційної роботи надаються розробникам, які в свою чергу надають копії рішень співвиконавцям згідно з покажчиком розсилки.

5.10.2. Копії рішень виконавчого комітету засвідчуються печаткою відділу організаційної роботи та штампом «з оригіналом згідно» (за вимогою), датою та підписом начальника відділу.

5.11. Розпорядження міського голови

  5.11.1. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

  5.11.2. Проекти розпоряджень міського голови розробляються в порядку визначеним окремим розпорядженням міського голови.

  5.11.3. Проекти розпоряджень міського голови друкують на єдиних номерних бланках розпоряджень міського голови, які видаються у відділі організаційної роботи.

  5.11.4. Підписане міським головою розпорядження подається до відділу організаційної роботи для реєстрації.

  5.11.5. Розпорядження міського голови набирає чинності з моменту підписання його міським головою, якщо не встановлений інший термін введення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного в розпорядженні, а якщо його немає — постійно.

  5.11.6. Розпорядження міського голови розсилається виконавцем відповідно до покажчика розсилки.

  5.11.7. Організація виконання розпоряджень міського голови забезпечується органами та особами, зазначеними в розпорядженнях.

  5.11.8. Розпорядження міського голови є чинними до їх призупинення, скасування, виконання.

 

6. Проведення нарад (заходів) структурними

підрозділами виконавчого комітету

6.1. Організація проведення наради (заходу)

6.1.1. Підготовка нарад (заходів) здійснюється заздалегідь відповідно до складених робочих планів за схемою:

     а) структурні підрозділи формують пропозиції щодо питань, які потребують проведення наради (заходу) за участю міського голови, заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету та надають інформацію до відділу організаційної роботи до 25 числа місяця для включення до плану-календаря роботи на наступний місяць;

      б) план-календар роботи наприкінці місяця подається на погодження міському голові;

      в) термінові наради (за необхідності) збираються за ініціативою керівника структурного підрозділу з обов’язковим погодженням у заступника міського голови, керуючого справами відповідно до розподілу функціональних повноважень та міського голови. У такому випадку керівник структурного підрозділу (або уповноважена ним посадова особа) повідомляє про нараду до відділу організаційної роботи, де нарада вноситься до розкладу нарад у залі засідань.

6.1.2. Організація проведення нарад покладається на ініціатора наради.

6.2. Підготовка порядку денного та матеріалів нарад (заходів)

6.2.1.Підготовка матеріалів для проведення нарад (заходів) покладається на структурні підрозділи виконавчого комітету, які визначені міським головою.

6.2.2. Для якісної підготовки наради (заходу) структурним підрозділам, які організовують (ініціюють) такі наради (заходи) необхідно:

     а) сформувати порядок денний наради, попередньо узгодивши його із заступником міського голови, керуючим справами відповідно до розподілу функціональних повноважень;

     б) сформувати список запрошених на нараду (захід) та запросити їх, не пізніше, ніж за один день до проведення наради (заходу), визначитись щодо запрошення ЗМІ та узгодити ці питання із заступником міського голови, керуючим справами відповідно до розподілу функціональних повноважень;

     в) підготувати аналітичні довідки та надати чіткі, стислі пропозиції щодо вирішення поставлених завдань, або виявлених у результаті роботи проблемних моментів;

     б) погодити підготовлені матеріали із заступником міського голови, керуючим справами відповідно до розподілу функціональних повноважень та за день до наради надати міському голові. В окремих випадках, за погодженням заступника міського голови, керуючим справами відповідно до розподілу функціональних повноважень, матеріали можуть бути надані за одну годину до початку наради.

6.2.3. За три дні до наради (в окремих випадках, не пізніше одного дня до наради) надіслати матеріали наради в електронному вигляді всім учасникам наради, крім головуючого, для ознайомлення.

6.3. Реєстрація учасників наради (заходу)

  Реєстрація учасників наради (заходу) покладається на ініціатора наради (заходу).

6.4. Протоколювання наради та поширення матеріалів

  6.4.1. При необхідності нарада (захід) протоколюється посадовою особою структурного підрозділу, яку визначає керівник відповідного структурного підрозділу.

6.4.2. За результатами розгляду питань на нарадах (заходах) можуть видаватись доручення, що оформлюються належним чином, із зазначенням змісту доручення, прізвища виконавця та терміну виконання.

6.4.3. Доручення передаються до відділу діловодства, контролю та звернень громадян не пізніше, наступного дня після проведення наради.

6.4.4. Доручення, що надійшли у відділ діловодства, контролю та звернень громадян, реєструються та ставляться на контроль у день надходження.

6.4.5. Інформації про виконання доручень, отриманих на нараді, надаються відділу діловодства, контролю та звернень громадян у визначені терміни.

6.4.6. За аналогічною схемою готуються та проводяться наради (заходи), що проводяться за межами будівлі міської ради (виїзні).

6.4.7. Підготовка приміщень до нарад здійснюється господарським відділом виконавчого комітету.

 

7. Організація і проведення урочистих подій,

відзначення професійних та загальноміських свят

7.1. Організація заходів

7.1.1. Проведення урочистих подій, відзначення професійних свят, загальноміських та інших заходів є формою роботи, що забезпечує моральне заохочення працівників різних галузей виробництва та сфер діяльності міста.

7.1.2. Заходи проводяться міським головою, його заступниками, керуючим справами згідно з календарем державних, професійних свят, затверджених в Україні, та загальноміських заходів відповідно до плану основних заходів, що передбачаються для проведення у виконавчому комітеті.

7.1.3. Проведення вшанування визначних діячів міста, підприємств, організацій, установ та з нагоди професійних свят, загальноміських заходів здійснюється відповідно до розпорядження міського голови.

7.1.4. Запрошення на проведення урочистостей проводиться завчасно, але не пізніше, як за один день до проведення свят. Відповідальність за запрошення і проведення урочистостей покладається на ініціаторів проведення заходу, контроль – на заступника міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

7.1.5. Висвітлення матеріалів щодо проведення урочистостей покладається на сектор інформаційно-аналітичної політики.

7.2. Порядок використання залів засідань виконавчого комітету

7.2.1. Структурними підрозділами виконавчого комітету при включенні до місячного плану-календаря додаткових заходів, що передбачаються для проведення у приміщенні виконавчого комітету, заздалегідь надають заявки щодо використання великої та малої залів засідань до відділу організаційної роботи із зазначенням:

     а) назви заходу, відповідального за проведення, дати та часу проведення;

     б) потреби технічного забезпечення.

7.2.2. У разі, якщо заявка на проведення заходу подана до відділу організаційної роботи з недотриманням встановлених термінів, то використання зали засідань для проведення такого заходу здійснюється після узгодження з керуючим справами виконавчого комітету та відділом організаційної роботи.

7.3. Господарське та технічне забезпечення приміщення

7.3.1. Господарське забезпечення приміщення (санітарний стан) до проведення пленарних засідань міської ради, засідань виконавчого комітету міської ради, семінарів, нарад, відзначення урочистих подій, професійних свят та інших заходів здійснює господарський відділ виконавчого комітету.

7.3.2. Технічне забезпечення вищезазначених заходів, що проводяться у залі засідань міської ради, здійснює відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення.

7.3.3. Відкриття зали засідань міської ради для проведення заходів на підставі заявок здійснює ініціатор (організатор) заходів.

7.3.4. Ключі від малої зали засідань на ІІ поверсі знаходяться у секретаря міського голови, від великої зали на І поверсі – у чергового працівника оперативної служби.

7.3.5. Після проведення заходу господарський відділ спільно з ініціаторами (організаторами) проведення даного заходу приводять залу засідань міської ради у належний санітарний стан.

7.3.6. Відповідальна особа за технічне забезпечення зали засідань міської ради після закінчення заходу відключає озвучення та разом з ініціатором (організатором) заходу закриває залу засідань; повертає ключі від зали секретарю міського голови або черговому працівнику оперативної служби.

 

 

 

 

8. Організація взаємодії з органами державної влади,

обласною державною адміністрацією, органами самоорганізації населення

8.1. Забезпечення взаємодії

8.1.1. Взаємодія з органами державної влади, облдержадміністрацією, органами самоорганізації населення здійснюється керівництвом виконавчого комітету міської ради, керівниками структурних підрозділів по галузях і напрямках на відповідних рівнях.

8.1.2. Координують взаємодію виконавчого комітету міської ради з центральними, обласними органами державної виконавчої влади та органами територіальної самоорганізації громадян міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету.

8.2. Внесення звернень

8.2.1. Виконавчий комітет може звертатися до Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади.

8.2.2. Виконавчий комітет, його структурні підрозділи розглядають клопотання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і вносять у встановленому порядку подання до обласної державної адміністрації про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння Почесних звань України.

 

9. Висвітлення діяльності виконавчого комітету

9.1. Оперативне інформування громадськості про діяльність виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради здійснюється виконавчими органами міської ради через оновлення офіційного сайту Смілянської міської ради та оприлюднення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації.

9.2.        З метою відкритості та прозорості сектор інформаційно-аналітичної політики організовує взаємодію виконавчого комітету з центральними та місцевими засобами масової інформації; організовує висвітлення актуальних питань соціально-економічного і суспільно-політичного життя міста.

 9.3.          Керівники виконавчих органів міської ради:

- з метою анонсування подій та подальшого їх висвітлення у засобах масової інформації подають необхідні матеріали у сектор інформаційно-аналітичної політики  за дві доби до запланованого заходу для розміщення їх на офіційному сайті міської ради;

- для оперативного розміщення новин на офіційному сайті міської ради  після проведення заходу - подають у сектор інформаційно-аналітичної політики повну, змістовну та об’єктивну інформацію обсягом не більше однієї сторінки формату А4;

-  для оприлюднення матеріалів удрукованих засобах масової інформації - надають їх у сектор інформаційно-аналітичної політики в електронному та друкованому вигляді не пізніше, як за три дні до виходу газети;

- готують проекти вітальних адрес з нагоди державних і професійних свят та подають електронному та друкованому вигляді не пізніше, як за три дні до виходу газети.

9.4. Виконавчі органи міської ради відповідно до чинного законодавства, розміщують на офіційному сайті інформацію про діяльність Смілянської міської ради та її виконавчого комітету, а також ухвалені виконавчим комітетом рішення та розпорядження міського голови, що підлягають оприлюдненню відповідно до чинного законодавства.

 

Керуючий справами                                                            Оксана ЯЦЕНКО        

 

 

Віталій ЄФРЕМОВ                                               

Автор: Admin

Реєстрація на сайті

Анонс тижня

14 травня

VII відкритий міський інклюзивний турнір з настільного тенісу, присвячений пам`яті Героя України В`ячеслава Чорновола, Спортивний зал Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 

 

Про електронні петиції

Шановні користувачі сайту, якщо Ви бажаєте створити нову петицію, або проголосувати за  вже створену, то дотримуйтесь вимог " СТАТУТУ територіальної громади міста Сміли ".

Ознайомитися з статутом територіальної громади міста Сміли

можна в розділі "Нормативні документи / СТАТУТ МІСТА /Стаття  16. Звернення і петиції, місцеві ініціативи смілян"

В разі порушення вимог цього СТАТУТУ , Ваш голос не буде врахований.

Профіль у соціальній мережі

Державні інформаційні ресурси

 

Надання житлових субсидій

КЕС

 

ОБЮ

 

NSZU

 

covid-19

 

 

 

 

FM-РАДІО «ТЯСМИН» 106.4