Закрити

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ 

з  продажу об"єкта  малої приватизації: комунальна частка в розмірі 49% статутного капіталу  ТОВ «Екран Плюс»

 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування товариства: товариство з обмеженою відповідальністю «Екран Плюс».

Місцезнаходження: м. Сміла, вул. Незалежності, 18.

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02410713

Розмір статутного капіталу товариства:  1 221 000,00 грн.

Пропонується до продажу: комунальна частка в розмірі 49% статутного капіталу  ТОВ «Екран Плюс»

Середньооблікова чисельність працівників: 1 особа.

Основний вид діяльності:

59.14. Демонстрація кінофільмів

68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за попередні  три роки (2019-2021 рр.):

2019 рік - 391,6 тис грн;

2020 рік - 266,5 тис грн;

2021 рік – 303,1 тис.грн.

в тому числі експортної – _0,0_тис грн.

Основна номенклатура  продукції:

68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна,

в тому числі експортної: ___0__.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) тис грн:

Період

Загальний дохід

Дохід за основним видом діяльності

2019 р.

391,6

391,6

2020 р.

266,5

266,5

2021  р.

303,1

303,1

Всього

961,2

961,2

 

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

2019 р.

2020 р.

2021р.

1.

Активи (форма №1, рядок 1300)

тис. грн.

626,3

644,3

490,3

1.1

Необоротні активи

тис. грн.

442,9

412,5

392,5

1.1.1

Балансова вартість нематеріальних активів

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

1.1.2

Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

1.1.3

Балансова вартість основних засобів

тис. грн.

442,9

412,5

392,5

1.1.4

Довгострокові фінансові інвестиції

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

1.2

Оборотні активи

тис. грн.

183,4

231,8

97,8

1.2.1

запаси

тис. грн.

64,5

98,9

56,3

1.2.2

сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.

118,9

128,6

41,5

1.2.3

гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн.

0,0

4,3

0,00

2.

Пасиви

тис. грн.

626,3

644,3,

490,3

2.1

Власний капітал 

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн.

615,4

636,5

446,5

2.2

Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

2.3

Поточні зобов’язання, в тому числі: (форма № 1, рядок 1695 - 1660 - 1665 - 1670)

тис. грн.

10,9

7,8

43,8

2.3.1

поточна кредиторська заборгованість сумарна

тис. грн.

9,0

2,2

39,2

2.4

Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за:

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

2.4.1

розрахунками з оплати праці

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

2.4.2

розрахунками перед бюджетом

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

2.4.3

розрахунками зі страхування

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

2.4.4

розрахунками за товари, роботи, послуги

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

3.

Доходи всього, в тому числі:

тис. грн.

391,6

266,5

303,1

3.1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. грн.

391,6

266,5

303,1

3.2

Інші операційні доходи

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

3.3

Інші фінансові доходи

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

3.4.

Інші доходи

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

4.

Витрати всього, в тому числі:

тис. грн.

379,9

245,4

374,5

4.1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. грн.

377,3

240,8

374,5

4.2

Адміністративні витрати

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

4.3

Витрати на збут

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

4.4

Інші операційні витрати

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

4.5

Інші витрати

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

4.6

Витрати з податку на прибуток

тис. грн.

2,6

4,6

0,0

5.

Чистий прибуток (збиток) +,-

тис. грн.

11,7

21,1

-71,4

6.

Середня кількість всіх працівників

чол.

3

1

1

7.

Фонд оплати праці усіх працівників

тис. грн.

91,3

8,1

28,8

8.

Середньомісячна заробітна плата

грн.

2536

673

2400

Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2021 становить 45,2 тис грн.

 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів: відсутні

 

Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа*

(м кв.)

Реєстр-ційний номер

Функціо-нальне викори-стання

Підстава виник-нення права власності

Форма власності

та власник

Нежитлова будівля, кінотеатру*

м.Сміла, вул.Незалежності, 14

1053,6

1637534

кінотеатр

свідоцтво про право власності  Серія ЯЯЯ № 658181

приватна,

ТОВ «ЕКРАН ПЛЮС»

*  нежитлова будівля  площею 1040,7 кв. м та частина підвалу -12,9 кв.м. Частина підвалу будівлі площею  388,6 кв.м. належить  іншому співвласнику (ТОВ «СМІЛА СЕРВІС")

 

Відомості про земельні ділянки:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки, га

Кадастровий номер земельної ділянки*

 

Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності ,

підстава на право користування земельною ділянкою,  інформація про обтяження

 
 

Земельна ділянка*

м.Сміла, вул.Незалежності, 14

0,1654

7110500000:02:003:0120

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

Право оренди земельної ділянки; договір оренди землі від 20.05.2021р., строк 10 років

 

* земельна ділянка комунальної власності площею 0,1654 га, кадастровий номер 7110500000:02:003:0120 належить до категорії:  землі житлової та громадської забудови з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування. Земельна ділянка перебуває в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю "Екран-Плюс" та товариства з обмеженою відповідальністю "СМІЛА СЕРВІС" на підставі договору. Право оренди зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Строк дії речового права до 06.11.2028 року.

 

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.12.2021 року:


з/п

Орендар

Орендована площа

(кв м)

Цільове призначення оренди

Реквізити договору оренди та термін його дії

Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.)

1

ПП "ФОРМУЛА СИСТЕМ БЕЗПЕКИ "ЦЕНТР"

52

Послуги охорони

26 від 01.04.2019 до 31.12.2022

2500

2

ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАРДІАН"

14,79

Послуги страхування

29 від 01.06.2021 до 31.12.2021

2500

4

ПРАТ "ВФ Україна" (ВОДАФОН)

30

мобільний зв’язок

20 від 01.11.2017 до 31.08.2022

4300

5

ЛИТКІНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

12

Виготовлення дублікатів ключів

18 від 15.07.2017 до 31.12.2022

1200

6

ФОП ВАСИЛЬЕВА КРІСТІНА ОЛЕГІВНА

17

Салон краси

27 від 01.08.2020 до 31.12.2021

1500

7

ФОП ХМЕЛЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

7

Метало-пластикові конструкції

28 від 02.01.2021 до 31.12.2022

1800

8

АТ" Райффайзен Банк  Аваль" (банкомат)

1

Банкомат

2324/2525/3 від 01.06.2016 до 31.12.2022

900

 

2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами

Дата проведення аукціону 16.03.2022. Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація комунальної частки у розмірі 49% в статутному капіталі ТОВ «Екран Плюс», здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі - дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

 

4. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:

- аукціону з умовами: - 2 600 000,00 грн;

- аукціону із зниженням стартової ціни: 1 300 000,00 грн;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 1 300 000, 00 грн.

Розмір гарантійного внеску (без ПДВ )для:

- аукціону з умовами – 260 000,00 грн;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 130 000,00 грн.;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 130 000,00 грн.

Розмір реєстраційного внеску (без ПДВ )

- (плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні): 1300.00 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу:

Покупець протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу зобов’язаний відшкодувати витрати Продавця, пов’язані з виготовленням оцінки об’єкта приватизації в сумі 7500,0 грн (сім тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) шляхом безготівково перерахування власних коштів на рахунок Продавця:  №UA818201720344240008000036462 банк одержувач: Державна казначейська служба України, МФО 820172, одержувач: Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради, код ЄДРПОУ 22799133;

самостійно несе витрати з нотаріального посвідчення правочину з продажу об’єкта приватизації;

забезпечує державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Екран Плюс» у визначені законодавством терміни;

Додаткова інформація.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:

для перерахування реєстраційного внеску:

на рахунок р/р UA488999980314050544000023753, банк: Казначейство України (ел.адмін.податок), МФО 899998,  призначення платежу: реєстраційний внесок за об’єкт приватизації (назва, адреса), одержувач: ГУК у Черкаської обл./тг м.Сміла /24060300/

для перерахування гарантійного внеску:

на рахунок № р/р UA778201720355569011000036462, банк одержувача: Держказначейська служба України, м.Київ, МФО 820172, отримувач: Управління економічного розвитку ВК СМР, код: 22799133.

Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора державне підприємство «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, та на який є посилання на веб- сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з яким адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets- prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.

Контактна особа: Матвєєнко Лариса В’ячеславівна.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягає внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114  Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 N 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.

 

Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені органом приватизації наказом від __________________. (заповнюється після затвердження).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2019-01-25-000005-2

Період між аукціонами:

- аукціон з умовами та аукціон із зниженням стартової ціни – 25 календарних днів;

- аукціон із зниженням стартової ціни та аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25 календарних днів.

Крок аукціону для:

- аукціону з умовами – крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;

- аукціону із зниженням стартової ціни – крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

- на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації; на етапі подання цінових пропозицій крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації, кількість кроків – 1.

- аукціони проводяться в електронній торговій системі  «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, що мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір https://info.prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

 

Начальник управління                                                          Сергій ЗАЙЦЕВ

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ананко Сергій Васильович

Реєстрація на сайті

АНОНС ТИЖНЯ

19.09.2023 о 16.00 - засідання  постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції, надзвичайних ситуацій

20.09.2023 о 9.00 - засідання  постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, засобів масової інформації

20.09.2023 о 14.30 - засідання  постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства

21.09.2023 о  10.00 - засідання  постійної комісії міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, комунальної власності

22.09.2023 о 10.00 - засідання  постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування

27.09.2023 о 10.00 - чергова сесія

28.09.2023 о 14.30 - чергова засідання виконавчого комітету

 

Муніципальний розвиток

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Міська«Гаряча лінія» з питань COVID-19: вакцинація під час пандемії

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 8:00 до 13:00 

субота-неділя 9:00 до 16.00

Телефон: +38 063 668 22 13 

Блок радіо тясмін

Слухати онлайн

ПЛАТФОРМА ВЕТЕРАНА ЧЕРКАСЬКИЙ ВИМІР