Закрити

Оголошення

про проведення аукціону на право продовження договору оренди – частини димової труби площею 2,0кв.м та технічного майданчика

 площею 4,0кв.м котельні № 7 за адресою м. Сміла, вул. 40 річчя Перемоги, 5

1.Інформація про чинний договір оренди:

1.1. Інформація про орендодавця (найменування, його місцезнаходження і контактні дані):  Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради, код ЄДРПОУ 22799133, м. Сміла, вул. Незалежності, 37, тел. (04733) 24234, електронна адреса: sm.y-ekonomiki@ukr.net, sm.yekonom@gmail.com

1.2. Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Комунальне підприємство «Смілакомунтеплоенерго», код ЄДРПОУ 33648312, м. Сміла, вул. В’ячеслава Чорновола, 72-а, тел. (04733) 2-4077, електронна адреса: skte@ukr.net

1.3. Дата укладення договору оренди – 01.08.2018.

1.4. Строк оренди і дата закінчення договору оренди – 2 роки 11 місяців, 30.06.2021.

1.5. Чинний орендар ТОВ «лайфселл» має переважне право на продовження договору оренди, яке реалізується шляхом участі в аукціоні на продовження договору оренди.

 

2. Інформація про об’єкт оренди:

2.1. Загальна інформація: частина димової труби площею 2,0кв.м та технічний майданчик площею 4,0кв.м котельні № 7;

Об’єкт оренди знаходиться в арешті – Постанова ВП №62814379 про арешт майна боржника від 28.09.2020.

2.2. Вартісні показники об’єкта оренди станом на 30.06.2021

переоцінена первісна вартість – 160698,24 грн. без ПДВ

переоцінена залишкова  вартість – 11673,48 грн. без ПДВ.

2.3. Тип об’єкта: нерухоме майно.

2.4. Пропонований строк оренди (згідно заяви)  - 5 років.

2.5. Рішення про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації -  відсутні.

2.6. Фотографічне зображення об’єкта - схема розміщення приміщення в плані додається.

2.7. Місцезнаходження об’єкта –  місто Сміла, вул. 40 річчя Перемоги, 5.

2.8. Характеристика об’єкта оренди: частина димової труби площею 2,0кв.м та технічний майданчик на бетонній основі площею 4,0кв.м котельні № 7 з урахуванням права користування земельною ділянкою. Споруда димової труби та майданчика котельні залізобетонна.

2.9. Технічний стан об’єкта: об’єкт забезпечено комунікаціями електромережі. Поверховий план об’єкта – додається.

2.10. Об’єкт оренди не є пам’яткою культурної спадщини.

2.11. Орендар відшкодовує балансоутримувачу всі витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна згідно калькуляції, а також відшкодовує балансоутримувачу витрати пов’язані із землекористуванням (у разі відсутності  документів на  землю) та плати за  землю.

2.12. Умови  оренди майна:

1) Стартова орендна плата – 11906,59 грн. без ПДВ;

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється згідно з чинним законодавством та в повному обсязі спрямовується Орендарем на рахунок балансоутримувача.

Індексація орендної плати – розмір орендної плати за кожній наступний  місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

2) Строк оренди: 5 років.

3) Здійснення невід’ємних поліпшень можливо на підставі рішення Орендодавця про надання згоди.

Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

2.13. Додаткові умови оренди: відсутні.

2.14. Цільове призначення об’єкта оренди – розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікації, суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги зв’язку, послуги доступу до Інтернету, телекомунікації, передання сигналу мовлення.

2.15. Суборенда майна: суборенда об’єкта  забороняється.

2.16. Контактні дані працівника балансоутримувача/орендодавця,  відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об’єктом оренди:

Від орендодавця: Чернявська Надія Василівна, тел. (04733) 2-42-34.

Від балансоутримувача: Прусс Володимир Миколайович, тел. (067-818-64-81.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 13.00 за місцезнаходженням об’єкта: м. Сміла, вул. 40 річчя Перемоги, 5. Заяви на огляд приймаються на електронну пошту: sm.y-ekonomiki@ukr.net, sm.yekonom@gmail.com, skte@ukr.net

 

3. Інформація про аукціон.

3.1. Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон на право продовження договору оренди, за результатами якого буде продовжено діючий договір оренди, або укладений новий з переможцем аукціону.

3.2. Дата та час проведення першого аукціону:

аукціон в електронній формі буде проведено 13.08.2021.

Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які визначені в оголошенні про проведення аукціону в електронній торговій системі.

3.3. Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні та електронному аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

 

4. Інформація про умови, на яких проводиться аукціон.

4.1. Розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону становить - 1%, або – 119,07 грн.

4.2. Розмір гарантійного внеску:

для чинного орендаря – 5953,30 грн. без ПДВ;

для інших потенційних орендарів – 23813,18 грн. без ПДВ

4.3. Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника.

Розмір реєстраційного внеску: 600,0 грн.

4.4. При оцінці наданих конкурсних пропозицій застосовуватиметься критерій – найвища цінова пропозиція за результатами електронного аукціону.

Після проведення аукціону орендодавцем буде здійснено кваліфікацію переможця, тобто перевірку наданих останнім документів, як вимагаються умовами даного оголошення. У випадку надання неповного пакету документів або ненадання документів, орендодавець має право дискваліфікувати такого учасника-переможця виключно у відповідності до умов Регламенту.

5. Додаткова інформація

5.1. Найменування організатора аукціону – управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради, м. Сміла, вул. Незалежності, 37. Часи роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 13.00 до 14.00.

Телефон для довідок (04733) 2-42-34.

Адреса електронної пошти: sm.y-ekonomiki@ukr.net, sm.yekonom@gmail.com

ПІБ контактної особи: Чернявська Надія Василівна, тел. (04733) 2-42-34,

5.2. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:

Вебсайт сторінки адміністратора –

5.3. Реквізити казначейських рахунків для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику: в національній валюті:

Реєстраційний внесок:

Отримувач: ГУК у Черкаській обл../ тг м.Сміла/24060300/

код: 37930566

р/р UA 488999980314050544000023753

МФО 899998

банк: Казначейство України

Призначення платежу : реєстраційний внесок за об’єкт оренди (вул.  40 річчя Перемоги, 5, площа 6,0кв.м)

Сума авансового внеску _______ без ПДВ (становить дві місячні орендні плати (за результатом аукціону) у разі якщо переможцем аукціону є особа, що була орендарем станом на дату оголошення аукціону) або 6 (шести) місячних орендних плат (за результатом аукціону) у разі якщо переможцем аукціону є інша особа, яка сплачується у відсотковому відношенні:

1. Балансоутримувач - 100 відсотків

Реквізити балансоутримувача для сплати коштів/орендної плати за активи (майно): Комунальне підприємство «Смілакомунтеплоенерго»,

код: 33648312

р/р UA 103510050000026004063989301

в АТ «УкрСиббанк»

свідоцтво платника ПДВ №32256410, ІПН : 336483123042

6. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Дата проведення аукціону 13.08.2021.

Єдине посилання на аукціон LLР001-UA-20210721-86341.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

7. Проект договору оренди (додається).

В проекті договору оренди передбачається авансовий внесок орендаря в розмірі:

2 (дві) місячні орендні плати (за результатом аукціону) у разі якщо переможцем аукціону є особа, що була орендарем станом на дату оголошення аукціону;

6 (шести) місячних орендних плат (за результатом аукціону) у разі якщо переможцем аукціону є інша особа. 

З метою виконання зобов’язань Орендаря за цим договором до або в день підписання цього договору Орендар сплачує на рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит в розмірі двох місячних орендних плат, але в будь-якому разі у розмірі не меншому, ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на перше число місяця, в якому укладається цей договір.

 

 

Начальник управління

економічного розвитку                                                                              Сергій ЗАЙЦЕВ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ананко Сергій Васильович

Реєстрація на сайті

АНОНС ТИЖНЯ

12.04.2024 о 8.30 - чергове засідання виконавчого комітету 

Муніципальний розвиток

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Міська«Гаряча лінія» з питань COVID-19: вакцинація під час пандемії

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 8:00 до 13:00 

субота-неділя 9:00 до 16.00

Телефон: +38 063 668 22 13 

Блок радіо тясмін

Слухати онлайн

ПЛАТФОРМА ВЕТЕРАНА ЧЕРКАСЬКИЙ ВИМІР

Безплатна правнича допомога