Закрити

 

Оголошення

про проведення аукціону на право оренди – нежитлових приміщень загальною площею 132,6кв.м, за адресою: м. Сміла, вул. Соборна, 83,

1. Інформація про орендодавця та балансоутримувача:

1.1. Інформація про Орендодавця (найменування, його місцезнаходження і контактні дані):

Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради, код ЄДРПОУ 38029906, м. Сміла, в. Незалежності, 37, тел. (04733) 24234, електронна адреса: sm.y-ekonomiki@ukr.net, sm.yekonom@gmail.com

1.2. Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Відділ культури виклнавчого комітету Смілянської міської ради, код ЄДРПОУ 02231471, м. Сміла, вул. Соборна,83.

тел. (04733) 5-11-14, 5-11-16, електронна адреса: kultura_smila@ukr.net

 

2. Інформація про об’єкт оренди:

2.1. Загальна інформація: – нежитлові приміщення  загальною площею 132,6 кв.м, за адресою: м. Сміла, вул. Соборна, 83

Об’єкт оренди в податковій заставі не перебуває та під арештом не знаходиться.

2.2. Вартісні показники об’єкта оренди станом на 31.10.2022:

первісна балансова вартість – 134558,00 грн.,

залишкова балансова вартість – 55601,35 грн.

2.3. Тип об’єкта: нерухоме майно.

2.4. Пропонований строк оренди - 5 років.

2.5. Рішення про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації -  відсутнє.

2.6. Фотографічне зображення об’єкта  - додається.

2.7. Місцезнаходження об’єкта – Черкаська область, місто Сміла, вул. Соборна, 83.

2.8. Характеристика об’єкта оренди:

Нежитловабудівля, одноповерховаі, з окремим входом.

2.9. Технічний стан об’єкта: задовільний, наявне електропостачання, водопостачання та водовідведення.

Поверховий план об’єкта – додається.

2.10. Об’єкт оренди не є пам’яткою культурної спадщини.

2.11. Орендар відшкодовує Балансоутримувачу всі витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна, в тому числі витрати, пов’язані із землекористуванням (оформленням землекористування у разі відсутності документів на  землю, а також плати за  землю) на підставі примірних договорів про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю відповідно до примірного договору, затвердженого наказом Фонду державного майна.

2.12. Умови  оренди майна:

1) Стартова орендна плата для всіх видів аукціонів:

для першого аукціону  (згідно розрахунку додаток 1) – 556,01 грн. без ПДВ;

для аукціону із зниженням стартової ціни – 278,01 грн. без ПДВ;

для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 278,01 грн. без ПДВ.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється згідно з чинним законодавством та в повному обсязі спрямовується Орендарем на рахунок балансоутримувача.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

2) Строк оренди: 5 років .

3) Здійснення невід’ємних поліпшень можливо на підставі рішення Орендодавця про надання згоди.

4) Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

2.13. Додаткові умови оренди: відсутні.

2.14. Цільове призначення об’єкта оренди – будь яке цільове призначення.

2.15. Суборенда майна: суборенда об’єкта забороняється.

2.16. Контактні дані працівника балансоутримувача/орендодавця,  відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об’єктом оренди:

2.17. Від орендодавця / балансоутримувача: Чернявська Надія Василівна,

тел. (04733) 2-41-41,

Від балансоутримувача:  Бобошко Ірина Іванівна, тел. (04733) 5-11-14, 5-11-16.

2.18. Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 13.00 за місцезнаходженням об’єкта: м. Сміла. вул. Соборна, 83.

2.19. Заяви на огляд приймаються на електронну пошту: sm.y-ekonomiki@ukr.net, sm.yekonom@gmail.com

 

3.Інформація про аукціон.

3.1. Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон на право оренди, за результатами якого буде укладений договір оренди з переможцем аукціону.

3.2. Дата та час проведення першого аукціону:

аукціон в електронній формі буде проведено 22.11.2022,

час визначається автоматично.  Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які визначені в оголошенні про проведення аукціону в електронній торговій системі.

3.3. Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні та електронному аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

 

4. Інформація про умови, на яких проводиться аукціон.

4.1. Розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону  становить - 1%.

для першого аукціону  – 5,56 грн. без ПДВ;

аукціону із зниженням стартової ціни – 2,78 грн. без ПДВ;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2,78 грн. без ПДВ.

4.2. Розмір гарантійного внеску: 16449,03 грн без ПДВ.

4.3. Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника.

Розмір реєстраційного внеску: 650,0 грн.

4.4. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій – 3.

4.5. При оцінці наданих конкурсних пропозицій застосовуватиметься критерій – найвища цінова пропозиція за результатами електронного аукціону.

Після проведення аукціону орендодавцем буде здійснено кваліфікацію переможця, тобто перевірку наданих останнім документів, як вимагаються умовами даного оголошення. У випадку надання неповного пакету документів або ненадання документів, орендодавець має право дискваліфікувати такого учасника-переможця виключно у відповідності до умов Регламенту.  

 

 

 

 

5. Додаткова інформація

5.1. Найменування організатора аукціону – управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради, м. Сміла, вул. Незалежності, 37. Часи роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 13.00 до 14.00.

Телефон для довідок (04733) 2-42-34.

Адреса електронної пошти: sm.y-ekonomiki@ukr.net, sm.yekonom@gmail.com.

ПІБ контактної особи: Чернявська Надія Василівна, тел. (04733) 2-41-41,

5.2. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:

Вебсайт сторінки адміністратора - https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

5.3. Реквізити казначейських рахунків для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику: в національній валюті:

Реєстраційний внесок:

Отримувач: ГУК у Черкаській обл../ тг м.Сміла/24060300/

код: 37930566

р/р UA 488999980314050544000023753

МФО 899998

банк: Казначейство України (ел. адмін. податок)

Призначення платежу : реєстраційний внесок за об’єкт оренди  (вул. Соборна, 83)

 

Сума авансового внеску _______ без ПДВ (становить одна місячна орендна плата за результатом аукціону), яка сплачується у співвідношенні 50% на рахунок Балансоутримувача та 50% на рахунок Орендодавця:

Отримувач: Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради

код ЄДРПОУ  02231471

ІВАN   UA 808201720314251016203036474

Назва банку : ГУДКСУ в Черкаській області

МФО 820172

Призначення платежу: 50% авансового внеску за оренду нежитлових приміщень, загальною площею 132,6 кв.м по вул. Соборна, 83.

 

Отримувач: Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради

код ЄДРПОУ 22799133

ІВАN   UA 568201720355239011000036462

Назва банку :  Держказначейська служба України м. Київ

МФО 820172

Призначення платежу: 50% авансового внеску за оренду нежитлових приміщень, загальною площею 132,6 кв.м по вул. Соборна, 83.

 

Реквізити балансоутримувача для сплати коштів/орендної плати за активи (майно): відділу культури виконавчого комітету Смілянської міської ради

код ЄДРПОУ  02231471

ІВАN   UA 808201720314251016203036474

Назва банку : ГУДКСУ в Черкаській області

МФО 820172

 

 

 

 

6. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Період між аукціонами:

- аукціон – аукціон зі зниженням стартової ціни: 20-35 днів;

- аукціон із зниження стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20- 35 днів.

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).  Дата проведення аукціону 22.11.2022

Єдине посилання на аукціон LLE001-UA-20221109-87867.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

7. Проект договору оренди додається. В проекті договору оренди в обов’язковому порядку передбачається авансовий внесок орендаря.

З метою виконання зобов’язань Орендаря за цим договором до або в день підписання цього договору Орендар сплачує на рахунок Балансоутримувача та територіальної громади м. Сміла авансовий внесок в розмірі однієї місячної орендної плати.

 

 

 

Заступник начальника управління -

начальник відділу комунального

майна та приватизації                                                                             Валентина ДАЛІБОЖАК

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ананко Сергій Васильович

Реєстрація на сайті

АНОНС ТИЖНЯ

29.03.2023 о 10.00 - чергова сесія

Муніципальний розвиток

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Міська«Гаряча лінія» з питань COVID-19: вакцинація під час пандемії

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 8:00 до 13:00 

субота-неділя 9:00 до 16.00

Телефон: +38 063 668 22 13 

Блок радіо тясмін

Слухати онлайн