Закрити

 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

СТАНОВИЩА м. Сміла

 

Фактично

за 2021р.

2021р. до

2020р., %

У % до загального обсягу по області

Чисельність наявного населення (за оцінкою)1, осіб

65755

х

3,1

Заборгованість із виплати заробітної плати2,  тис.грн

1909,9

х

4,4

Індекс споживчих цін по Черкаській області

x

111,73

х

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн

1457055,2

x

1,6

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

к

х

к

Капітальні інвестиції4, тис.грн

17208,0

x

0,3

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію4, тис.м2

2430

104,7

2,3

Експорт товарів5, тис.дол.США

4323,6

89,1

0,6

Імпорт товарів5, тис.дол.США

2167,3

84,9

0,2

Сальдо (+, -)5

2156,3

х

х

Експорт послуг4, тис.дол.США

1125,9

35,1

3,3

Імпорт послуг4, тис.дол.США

909,3

101,2

4,9

Сальдо (+, -)4

216,6

х

х

Кількість юридичних осіб

 

 

 

Оборот роздрібної торгівлі 4, тис.грн

658643,3

104,4

4,4

Оптовий товарооборот підприємств, тис.грн4,

148871,5

104,3

0,3

 

_______________

1 Станом на 1 грудня 2021р. (міськрада).

2 Станом на 1 січня 2022р.

3 Грудень 2021р. у % до грудня 2020р.

4 Дані за січень–вересень 2021р.

5 Дані за січень–листопад 2021р.

 

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

Чисельність населення (за оцінкою) по містах та районах

 на 1 грудня 2021 року

                                                                                                                                     (осіб)

 

Наявне населення

Постійне населення

Черкаська область

1162439

1158810

м. Сміла (міськрада)

65755

64823

 

Формування приросту (скорочення) чисельності населення

по містах та районах   у січні–листопаді 2021 року

 (осіб)

 

Загальний приріст, скорочення (–)

У тому числі

природний приріст,

скорочення (–)

міграційний приріст, скорочення (–)

Черкаська область

–15827

–14604

–1223

м. Сміла (міськрада)

–726

–727

1

Кількість живонароджених, померлих

 по містах та районах  у січні–листопаді 2021 року (осіб)

 

Кількість

живонароджених

Кількість

померлих

природний приріст,

скорочення (–)

Черкаська область

6260

20864

–14604

м. Сміла (міськрада)

290

1017

–727

Кількість прибулих, вибулих по містах та районах у січні–листопаді 2021 року

 (осіб)

 

Кількість

прибулих

Кількість

вибулих

міграційний приріст, скорочення (–)

Черкаська область

13502

14725

–1223

м. Сміла (міськрада)

814

813

1

 

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня 2022 року                                                                                                           

 

  Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-тура боргу, %

усього

у т.ч. нарахованої

тис.

грн

у % до суми

заборго-ваності на

1 грудня 2021

за період  з початку поточного року

за попередні роки

тис.

грн

у % до

загальної суми

заборго-ваності

тис.

грн

у % до

загальної

суми

заборго-ваності

Черкаська область 

43483,1

92,6

11987,0

27,6

31496,1

72,4

100,0

  м. Сміла

1909,9

75,7

1909,9

100,0

4,4

 

Розподіл суми заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств (установ, організацій)

 за організаційно-правовими формами господарювання

на 1 січня 2022 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

тис.грн

у т.ч.   %

державні               підприємства

комунальні           підприємства

акціонерні             товариства

товариства   з обмеженою відповідальністю

філії (інші відокремлені підрозділи)

приватні підприємства

інші організаційно-правові форми

Черкаська область 

43483,1

13,8

3,5

20,8

5,1

0,3

56,5

  м. Сміла

1909,9

20,7

79,3

 

Кількість працівників підприємств  (установ, організацій), яким не виплачено заробітну плату

на 1 січня 2022 року 

 

 

Кількість працівників, яким не виплачено заробітну плату

Сума боргу в середньому

на одного працівника

осіб

% до

1 грудня

2021

грн

% до

1 грудня 2021

Черкаська область 

2030

77,3

21420

119,7

  м.Сміла  

к

97,2

4558

77,9

__________

Примітка. У таблицях із питань заборгованості з виплати заробітної плати – дані наведено по юридичних особах, активних на початок року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

 

ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Управління багатоквартирним будинком  у листопаді 2021 року

 

Нараховано населенню до оплати

за листопад

2021, тис.грн

Оплачено населенням

за листопад 2021,

 тис.грн

Рівень оплати населенням, %1

Заборгованість населення на кінець листопада 2021, тис.грн

Черкаська область

27682,4

24989,6

90,3

127146,1

м.Сміла

251,9

271,9

107,9

452,9

_______________

1За рахунок  погашення боргів попередніх періодів (якщо рівень оплати більше 100%).

 

Централізоване водопостачання та водовідведення

у листопаді 2021 року

                                                                                                         

 

Нараховано населенню до оплати

за листопад 2021,

тис.грн

Оплачено населенням

за листопад 2021,

тис.грн

Рівень оплати населен-ням, %1

Заборгованість населення на кінець листопада 2021,

тис.грн

Черкаська область

41653,3

42026,9

100,9

85593,6

   м.Сміла

3418,6

3337,2

97,6

10020,1

_______________

1За рахунок  погашення боргів попередніх періодів (якщо рівень оплати більше 100%).

Постачання теплової енергії та гарячої води у листопаді 2021 року

                                                                                                                

 

Нараховано населенню до оплати

за листопад 2021,

тис.грн

Оплачено населенням

за листопад 2021, тис.грн

Рівень оплати населен-ням, %

Заборгованість населення на кінець листопада 2021,

тис.грн

Черкаська область

161014,9

69585,6

43,2

453173,7

м.Сміла  

12663,7

3084,5

24,4

35971,9

Поводження з побутовими відходами  у листопаді 2021 року

 

Нараховано населенню до оплати

за листопад 2021,

тис.грн

Оплачено населенням

за листопад 2021, тис.грн

Рівень оплати населен-ням, %

Заборгованість населення на кінець листопада 2021,

тис.грн

Черкаська область

10565,1

9596,7        

90,8

59504,3

  м.Сміла  

870,6

861,2

98,9

2148,8

ПОСЛУГИ

Обсяг реалізованих послуг у ІІІ  кварталі 2021 року 

 

Обсяг реалізованих послуг

(у ринкових цінах), тис.грн

усього

у т.ч. населенню

усього

у % до загального

обсягу реалізованих послуг

Черкаська область

2432445,5

469281,1

19,3

    м. Сміла

238225,2

27611,2

11,6

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Роздрібний товарооборот  підприємств роздрібної торгівлі1 у січні–вересні 2021 року

 

 

Роздрібний товарооборот
у січні–вересні 2021, тис.грн

Питома вага,

у % до підсумку

У розрахунку

на одну особу населення, грн

Черкаська область

14868013,1

100,0

12618,2

   м.Сміла

658643,3

4,4

9904,4

______________

1Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля (без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців). 

Структура продажу товарів у роздрібній торгівлі підприємств у січні–вересні 2021 року

 

Продовольчі товари,

тис.грн

Питома вага у загальному продажу,

у %

Непродовольчі товари,

тис.грн

Питома вага у загальному продажу,

у %

Черкаська область

5501773,1

37,0

9366240,0

63,0

   м.Сміла

301274,7

45,7

357368,6

54,3

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у січні–вересні 2021 року

 

 

Тис.грн

М'ясо

5914,8

М'ясні  продукти

14937,0

Риба, ракоподібні, та молюски (включаючи рибні продукти)

11375,6

Молочні продукти

33208,6

Молоко

4181,7

Сир   сичужний, плавлений та кисломолочний

12462,7

Масло вершкове та продукти молочні пастоподібні

4115,4

Яйця

5507,1

Харчові  олії та жири

5178,3

Олії рослинні

4809,4

Хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби

27620,1

Вироби  борошняні кондитерські

13054,3

Цукрові кондитерські вироби

27827,4

Фрукти та овочі свіжі

25105,4

 у тому числі овочі свіжі

9724,8

Фрукти та овочі перероблені

10287,0

Алкогольні напої

46526,2

Інші  напої (безалкогольні)

17475,2

Кава,чай,  какао, прянощі

12143,1

Гомогенізовані харчові дієтичні продукти

4834,1

Цукор

7357,2

Борошно

3306,4

Крупи

14735,1

Вироби макаронні

4872,5

Сіль харчова

395,0

Тютюнові вироби

26718,8

товари текстильні, фіранки, гардини, штори та тюль

601,4

одяг

2056,0

взуття  

433,2

 

Тис.грн

товари косметичні й вироби для туалетних кімнат

26883,6

товари канцелярські

1279,3

комп’ютери, устатковання периферійне, програмне забезпечення

11915,4

апаратура побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

11557,5

устатковання телекомунікаційне

26594,3

ігри та іграшки

1115,0

автомобілі, деталі та приладдя для них

310,4

інвентар та спорядження туристичне, спортивне

353,7

електротовари побутові

33300,9

вироби з кераміки та скла, деревини, корка, плетені, ножові, прилади та устатковання побутові неелектричні

4997,2

товари фармацевтичні

91318,2

товари медичні та ортопедичні

28922,1

бензин моторний

21918,1

газойлі (паливо дизельне)

26643,3

пропан, бутан та метан для автомобілів

11149,1

тварини - домашні улюбленці та корми для них

3256,6

засоби для миття, чищення та догляду побутові

27150,3

 

Оптовий товарооборот  підприємств оптової торгівлі  

у січні–вересні 2021 року

 

 

Січень–вересень

2021, тис.грн

У %

до підсумку

Черкаська область

45543492,6

100,0

    м. Сміла

148871,5

0,3

БУДІВНИЦТВО

Обсяг виробленої будівельної продукції  у 2021 році

 

Вироблено будівельної продукції, тис.грн

Розподіл виробленої будівельної продукції

за характером будівництва,

у % до загального обсягу виробленої

будівельної продукції

з нового будівництва

з ремонту (капітального та поточного)

з реконструкції та технічного переоснащення

Черкаська область

3629695

21,3

67,7

11,0

  м. Сміла

к

0,2

73,8

26,0

 

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами  у 2021 році

(тис.грн)

 

Будівлі

З них

Інженерні споруди

житлові

нежитлові

Черкаська область

1068608

432137

636471

2561087

  м. Сміла

к

к

к

к

Розподіл виробленої будівельної продукції за видами  у 2021 році

 (у % до загального обсягу будівельних робіт)

 

Будівлі

З них

Інженерні споруди

житлові

нежитлові

Черкаська область

29,4

11,9

17,5

70,6

    м. Сміла

к

к

к

к

 

 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію

у січні–вересні 2021 року1

 

 

Загальна площа2

усього, м2

у % до січня–вересня 2020

у розрахунку на 10 тис. населення

Черкаська область

106471

124,8

901,1

м.Сміла

2430

104,7

369,3

 

 

 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію

у січні–вересні 2021 року1

 

 

Загальна площа2

у міських поселеннях

у сільській місцевості

м2

у % до січня–вересня 2020

м2

у % до січня–вересня 2020

Черкаська область

84852

128,6

21619

111,7

м.Сміла

2430

104,7

______________

1 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами).

2З урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 03.07.2018 № 158).

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГ

Обсяг експорту-імпорту товарів за січень–листопад 2021 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

Коефі-цієнт покриття експортом імпорту

тис.дол. США

у % до

січня–листо-пада

 2020

тис.дол. США

у % до

  січня– 

  листо- 

   пада

  2020

Черкаська область

769660,6

103,6

947256,2

153,2

-177595,6

0,81

    м. Сміла

4323,6

89,1

2167,3

84,9

2156,3

1,99

 

Обсяги експорту-імпорту послуг у січні–вересні 2021 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

Коефі-цієнт покриття експортом імпорту

тис.дол. США

у % до

січня–вересня 2020

тис.дол. США

у % до

   січня– 

  вересня  

  2020

Черкаська область

34058,1

108,5

18731,3

118,8

15326,8

1,82

    м. Сміла

1125,9

35,1

909,3

101,2

216,6

1,24

 

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ  ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

              

              

Кількість юридичних осіб

 

 

Станом на

01.01.2022

Черкаська область

30249

м.Сміла

1361

 

Кількість юридичних осіб,  взятих на облік/знятих з обліку в ЄДРПОУ

на 1 січня 2022 року 

 

Усього

станом на

1 січня 2022

Взятих на облік

протягом

грудня

2021

Знятих з обліку

протягом

грудня

2021

кількість

%

кількість

%

Черкаська область

30249

76

0,25

150

0,50

м.Сміла

1361

2

0,15

1

0,07

 

/Завантажити файл/

 

 

 

 

Зображення: 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ананко Сергій Васильович

Реєстрація на сайті

АНОНС ТИЖНЯ

21.05.2024 о 14.30 - засідання комісії з питань ЖКГ;

23.05.2024 о 9.00 - засідання комісії з питань освіти;

23.05.2024 о 10.00 - засідання земельної комісії;

23.05.2024 о 10.00 - засідання бюджетної комісії;

24.05.2024 о 14.30 - засідання комісії з питань самоврядування;

29.05.2025 о 10.00 - чергова сесія

Муніципальний розвиток

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Міська«Гаряча лінія» з питань COVID-19: вакцинація під час пандемії

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 8:00 до 13:00 

субота-неділя 9:00 до 16.00

Телефон: +38 063 668 22 13 

Блок радіо тясмін

Слухати онлайн

ПЛАТФОРМА ВЕТЕРАНА ЧЕРКАСЬКИЙ ВИМІР

Безплатна правнича допомога