Закрити

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 30.05.2019 № 100-21/УІІ «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення  об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Сміла до відповідного переліку об’єктів, що підлягають приватизації»

1. Вид та назва регуляторного акта  Рішення  міської ради від 30.05.2019  № 100-21/УІІ «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення  об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Сміла до відповідного переліку об’єктів, що підлягають приватизації».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:  управління економічного  розвитку  виконавчого комітету

3. Цілі прийняття акта:

- надання можливості потенційним покупцям суб’єктам господарювання  та іншим громадянам права здійснити заходи щодо включення об’єктів комунальної власності міста Сміла до  відповідного переліку приватизації;

- врегулювання відносини між потенційними покупцями та органами приватизації  у разі  приватизації комунального майна;

- підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності, їх збереження та сприяння технічному оновленню, залученню інвестицій;

  • збільшення надходження коштів до місцевого бюджету від приватизації комунального майна;

 

4. Строк виконання заходів з відстеження з -  30.05.2019 по 30.05.2022.

 

5. Тип відстеження - повторне

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності Збір статистичних даних.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом обробки інформації, отриманої управлінням економічного розвитку – органом приватизації, стосовно кількості поданих заяв щодо включення об’єктів комунальної власності до відповідних переліків приватизації, а також їх реалізація.

 

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Даними, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, є статистичні показники за період з 30.05.2019 по 30.05.2022, а саме:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – надходження за строк відстеження:

- до державного бюджету  (ПДВ) – 33,4 тис.грн;

- до міського бюджету – 167,00 тис.грн.

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – 2,  (орендарі, який є потенційними покупцями);

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта:

середня тривалість оформлення заяви на 1 заявника – 15 хв.;

подання паперової заяви – безкоштовне.

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – 100 відсотків.

Додаткові прогнозні   показники результативності:

кількість поданих заяв  суб'єктами господарювання та громадянами – за визначений період – 3;

кількість об’єктів приватизації, що були включені до відповідних переліків приватизації, за заявами суб’єктів господарювання та  громадян - 3;

кількість приватизованих об’єктів комунальної власності, включених відповідно до заяв  - 1.

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі повторного  відстеження результативності дії Рішення можна зробити висновок про те, що у результаті його прийняття визначено порядок подання заяв  суб’єктами господарювання та  громадянам щодо включення до відповідних переліків приватизації об’єктів комунальної власності.  Визначення такого порядку міською радою є вимогою законодавства України з приватизації. Відсутність кількісних показників за час відстеження результативності регуляторного акту не дає підстави зміни, або внесення доповнень чи скасування (перегляду) регуляторного акту.

            В ході аналізу статистичних даних встановлено, що із 3 заявників, які подали заяви про включення об’єкта до відповідного переліку приватизації, тільки 1 приватизував ініційований об’єкт. І об’єкт в стадії приватизації та проводиться ідентифікація поліпшень, що підлягають компенсації. Питань у заявників щодо оформлення заяв, або стосовно пропозиції вдосконалення механізму подання заяв не надходило.

Рішенням запроваджено дієвий механізм та в свою чергу привело у відповідність процес приватизації комунального майна до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», а отже змін або перегляду не потребує.

 

Начальник управління економічного розвитку                                                    Лариса МАТВЄЄНКО

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ананко Сергій Васильович

Реєстрація на сайті

АНОНС ТИЖНЯ

29.11.2023 о 10-00 сесія міської ради

Муніципальний розвиток

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Міська«Гаряча лінія» з питань COVID-19: вакцинація під час пандемії

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 8:00 до 13:00 

субота-неділя 9:00 до 16.00

Телефон: +38 063 668 22 13 

Блок радіо тясмін

Слухати онлайн

ПЛАТФОРМА ВЕТЕРАНА ЧЕРКАСЬКИЙ ВИМІР